Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:4512:15Osobowe istnienie. U źródeł egzystencjalnej metafizyki osobydr hab. Arkadiusz Gudaniec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Celem wystąpienia jest podjęcie kluczowego dla współczesnej antropologii pytania o status osoby i rozważenie go w kontekście związków teorii osoby z metafizycznym typem wyjaśniania. Wychodząc od problemu użyteczności metafizyki wobec teorii osoby, zamierzam omówić model metafizyki osoby wypracowany w Lubelskiej Szkole Filozoficznej. Do najbardziej znaczących rezultatów badawczych tego modelu zaliczyć należy koncepcję osobowego istnienia, stanowiącego m.in. podstawę dla realizacji postulowanej przez K. Wojtyłę syntezy perspektyw podmiotowej i przedmiotowej ujmowania człowieka.

Koncepcja osobowego istnienia jest antropologiczną aplikacją metafizycznej teorii istnienia jako aktu bytu, która przyjmuje postać esse personale ut actus essendi personae. Jednocześnie koncepcja ta jest rodzajem fenomenologicznego opisu oryginalnego doświadczenia osoby, zmierzając do zharmonizowania narzędzi fenomenologicznych i metafizycznych. Takie syntetyzujące ujęcie personalistyczno-metafizyczne może stanowić podstawę dla najbardziej wszechstronnej i fundamentalnej teorii osoby, a także wskazywać nowe drogi rozwiązania wielu teoretycznych trudności dotyczących istoty człowieka. Istnienie osobowe funduje specyficznie rozumianą egzystencjalną metafizykę osoby, która, jak się wydaje, może rzucić nowe światło na dialog pomiędzy współczesną myślą personalistyczną a teoriami naukowymi, a także w nowy sposób podjąć wielkie wyzwania antropologiczne naszych czasów.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:45 - 12:15

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Piotr Duchliński, prof. nadzw. Akademii Ignatianum

Akademia Ignatianum w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X