Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz18:1518:45Odniesienie wyrazeń demonstratywnych w ujeciu formalnymdr Wojciech Rostworowski (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Logiki

abstrakt

Logika dostarcza uniwersalnych narzędzi badawczych dla wielu dyscyplin. Szczególnie szerokie zastosowanie znajdują one we współczesnej semantyce formalnej, rozumianej jako dział lingwistyki i filozofii języka. Celem naszego wystąpienia jest przedstawienie teorii odniesienia demonstratywnego (tj. odniesienia wyrażeń typu „ten”, „to”, „ta kobieta”, „tamten duży budynek” itp.) w ujęciu sformalizowanym.

Bazą dla naszej propozycji jest teoria Centeringu wypracowana przez językoznawców obliczeniowych. Podstawowe zastosowanie tej teorii polega na analizie lokalnej spójności dyskursu, czyli tego, jak dana wypowiedź w jakimś dyskursie łączy się z poprzednią i następną wypowiedzią, tworząc spójną całość. Głównym założeniem Centeringu jest to, że w ramach danej wypowiedzi pewne przedmioty są prezentowane jako ważniejsze niż inne. Ściślej rzecz biorąc, na zbiorze obiektów danej wypowiedzi określamy częściowy porządek. Zgodnie z kluczową tezą Centeringu obiekty maksymalne w porządku określonym w odniesieniu do wypowiedzi n są preferowane do realizacji przez zaimki i wyrażenia demonstratywne w wypowiedzi n + 1.

Naszym pomysłem jest rozszerzenie aparatury centeringowej na obiekty ogólnie relewantne dla dyskursu, a nie tylko realizowane przez kontekst językowy. Zgodnie z proponowanym podejściem, odniesienie wyrażenia demonstratywnego będzie wybierane spośród maksymalnych obiektów porządku określonego dla danego etapu kontekstu. W ramach prezentacji pokażemy konkretne zastosowanie naszej teorii na przykładach obejmujących różne użycia demonstratywów (w tym anaforyczne, jak i typowo deiktyczne). W dalszej perspektywie proponowana teoria odniesienia demonstratywnego może stać się podstawą dla algorytmów obliczających odniesienie wyrażeń w ramach komputerowego przetwarzania języka.

Literatura:

[1] Gauker, C. (2008). Zero tolerance for pragmatics. Synthese 165: 359–371.

[2] Grosz, B.J., Joshi,   A.K., Weinstein, S. (1995). Centering: A framework for modeling the local coherence of discourse. Computational Linguistics 21 (2): 202–225.

[3] Rostworowski, W., Pietrulewicz, N., (2018) Are descriptions really descriptive… Review of Philosophy and Psychology, online first: https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-018-0418-z.

[4] Stojnić, U., Stone, M., and Lepore, E. (2013). Deixis (even without pointing). Philosophical Perspectives, 27, 502–525.

dzień i godzina

(Piątek) 18:15 - 18:45

sala

CTW-219 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja LogikiPrzewodnicząca Sekcji: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek (UW)
Sekretarz Sekcji: dr Michał Zawidzki (UW)

obradom przewodniczy

dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X