Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:3018:00O sposobach myślenia o sztucznej inteligencji i przewidywaniach na temat jej przyszłego rozwojudr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

“Jednym z aspektów teorii i badań nad sztuczną inteligencją (SI) są testy i analizy porównujące jej możliwości i osiągnięcia z inteligencją biologiczną (np. z inteligencją człowieka). Pod tym „komparatystycznym” względem daje się odróżnić dwa sposoby myślenia o SI. W pierwszym z nich – nazywam go „Turingowskim” – poszukuje się kryteriów pozwalających rozstrzygnąć kiedy i w jakich okolicznościach SI osiągnie zaawansowanie równe inteligencji ludzkiej. W drugim z ujęć – nazywam je post-Turingowskim – wskazuje się na postulaty i cechy, jakie posiadała będzie SI o postaci „superinteligencji”, czyli przewyższająca człowieka pod względem zaawansowania i możliwości. W referacie analizuję, w jaki sposób przyjęcie powyższego rozróżnienia rzutuje na przewidywania i spekulacje na temat przyszłego rozwoju sztucznej inteligencji, m.in. na optymizm czy pesymizm w sprawie dorównania przez SI możliwościom człowieka, a nawet – jego prześcignięcie. Generalnie, szkicowane tu porównawcze podejście do SI pozwala postawić szereg kluczowych pytań, m.in. o różnice między SI a inteligencją ludzi i zwierząt, o status metodologiczny prognoz i hipotez na temat przyszłego rozwoju badań IS i zakres jej wdrożeń, a także o to, jaki pożytek płynie z rozważań na SI dla lepszego zrozumienia działań inteligentnych.

Literatura

Boden, M. (2016). AI. Its nature and Future. Oxford: Oxford University Press.
Bostrom, N. (2016), Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2016.
Broussard, M. (2018). Artificial Unintelligence. How Computers Misunderstand the World. Boston, MA: The MIT Press.
Floridi, L. (2014). The 4-th Revolution. How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press.
Kurzweil, R. (2013), Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, Warszawa: Kurhaus.
Smith, G. (2018). The AI Delusion. Oxford: Oxford University Press.
Tegmark, M. (2017), Life 3.0. Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Allen Lane.
Turing, A. (1995). Maszyna licząca a inteligencja. W: B. Chwedeńczuk (red.) Filozofia Umysłu. Warszawa: Aletheia, s. 271-300.

dzień i godzina

(Czwartek) 17:30 - 18:00

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X