Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30O powszechnikach strukturalnychdr hab. Paweł Garbacz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II )11:00 - 11:30 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

abstrakt

“Jeżeli powszechniki istnieją, to (przynajmniej) niektóre z nich posiadają konkretyzacje/egzemplifikacje (instantiations), które zawierają w sobie części właściwe w taki sposób, że części te (i) z konieczności są takimi częściami oraz (ii) egzemplifikują one (inne) powszechniki. Tego rodzaju powszechniki zwykło się nazywać, za D. Armstrongiem, powszechnikami strukturalnymi. Przykładowo, jeżeli zgodzimy się, że substancje chemiczne są powszechnikami, to wszystkie związki chemiczne są powszechnikami strukturalnymi. I tak powszechnik, który nazywamy „wodą”, jest egzemplifikowany przez takie indywidualne molekuły, które mają dwie części będące egzemplifikacjami powszechnika o nazwie „wodór” oraz jedną część, która egzemplifikuje powszechnik „tlen”.

W ogólności prawie każda ontologia uprawiana w kontekście nauk szczegółowych stwierdza istnienie powszechników strukturalnych (o ile, oczywiście, w ogóle stwierdza istnienie powszechników simpliciter.) Niemniej, jak wiemy przynajmniej od czasów analiz D. Lewisa, istnienie powszechników strukturalnych stanowi swoistą zagadkę ontologiczną. Na pierwszy rzut oka wydaje się bowiem, iż powszechniki strukturalne mają części (będące powszechnikami). Jak jednak jest możliwe to, że w cząsteczce wody, rozumianej jako powszechnik, występują dwa atomy wodoru, rozumiane jako powszechniki, skoro istnieje tylko jeden powszechnik, który nazywamy „wodorem”? Czy i jak jest możliwa tego rodzaju duplikacja powszechników? W swoim wystąpieniu przedstawię jedną z ostatnich prób wyjaśnienia statusu ontycznego powszechników strukturalnych sformułowaną przez K. Bennett oraz własną modyfikację tej teorii, która pozwala uniknąć pewnych trudności eksplanacyjnych wskazanych m. in. przez A. Fishera.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Ontologii i MetafizykiPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Marek Piwowarczyk prof. KUL
Sekretarz Sekcji: dr Bartłomiej Skowron (PW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X