Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30O pewnej analogii dotyczącej wartościdr hab. Tadeusz Gospodarek, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)11:00 - 11:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

abstrakt

W ilościowej teorii informacji ilość informacji w komunikacie jest odwrotnie proporcjonalne do prawdopodobieństwa jej wystąpienia. Stanowi to treść prawa Claude’a Shannona.

W danym otoczeniu społeczno-ekonomicznym posługujemy się wartością. Wartość może być materialna, niematerialna zaś może być dobrem społecznym, pokojem w regionie, itd. Taksonomia kategorii „wartość” jest złożona i stanowi podstawę badań aksjologii oraz aksjometrii. Dla celów dalszego wywodu przyjmijmy, że wartością określimy dowolny pozytyw, dla którego warto podjąć działania, żeby go posiąść. Istnieje pewna grupa pozytywów bytująca w danej przestrzeni społeczno-ekonomicznej, która nie została ujawniona. Powstaje zatem pytanie: czy można oszacować ilość takiej wartości nieujawnionej w określonej przestrzeni społeczno-ekonomicznej? W tym celu trzeba zauważyć pewną uprawnioną analogię pomiędzy informacją a wartością. Otóż informacja może być wartościowa i jej posiadanie może być przyczyną pożądania i dążenia do przejęcia informacji na wyłączność. Jeżeli tak, to informacja, która staje się źródłem pożądania, staje się wartością. W tym momencie możemy powrócić do kwestii prawa Shannona: skoro wartość może być informacją, to do określenia ilościowego tego typu wartości ukrytej ilościowy opis musi być zgodny z ilościową teorią informacji. Stawiam zatem hipotezę: ilość ukrytej wartości niematerialnej w danej przestrzeni społeczno-ekonomicznej jest odwrotnie proporcjonalna do prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Powyższa hipoteza indukuje nowy obszar poszukiwań teoretycznych w zakresie budowania wiedzy. Koncepcja analogii ilości konwertowanej wartości ukrytej do jawnej w relacji do ilościowej teorii informacji ma szczególne zastosowanie w systemowym ujęciu kreowania wartości w otoczeniu, wykorzystującego model gry dwuosobowej przeciwko otoczeniu. Hipoteza o ilości ukrytej wartości niematerialnej może zostać uznaną za paradygmatyczną dla budowania teorii konwersji wiedzy ukrytej do jawnej.

 

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Metodologii i Filozofii NaukiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Będkowski (UW)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Ryszard Kleszcz

Uniwersytet Łódzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X