Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz10:3011:30zmiana terminuO integrującej i poznawczej funkcji sztuki w filozofii hermeneutycznejdr Mariusz Oziębłowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)10:30 - 11:30 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

abstrakt

Celem referatu będzie analiza integrującej funkcji sztuki w społeczeństwie ponowoczesnym. Punktem wyjścia stanie się filozofia hermeneutyczna Hansa-Georga Gadamera, zgodnie z którą doświadczenie sztuki posiada jednocześnie: wymiar poznawczy oraz funkcję integrująca. W oparciu o koncepcję Richarda Rorty’ego przeanalizujemy hermeneutyczną ideę integracji estetycznej, etyczne funkcje doświadczenia sztuki, oraz omówimy związki integracji estetycznej z transformacją pradygmatyczną, której efektem jest społeczeństwo ponowoczesne.

Zastanowimy się czy integracja estetyczna jest kompensacją czy konsekwencją nowoczesnych procesów dezintegracji tradycyjnych wspólnot sensu. Przywołamy również argumenty Rorty’ego przeciwko możliwości poznawczej funkcji doświadczenia sztuki. Przeanalizujemy relacje doświadczenia sztuki z innymi ponowoczesnymi formami integracji życia społecznego. Zadamy pytanie o możliwość dezintegrującego wpływu doświadczenia sztuki.
Poszukując formy doświadczenia sztuki dezintegrującej (po)nowoczesne formy integracji życia społecznego przywołamy teorię Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Zastanowimy się czy przyznanie doświadczeniu sztuki funkcji poznawczej nie musi prowadzić do jej dezintegrującego wpływu na życie społeczne.

dzień i godzina

(Wtorek) 10:30 - 11:30

sala

GG-207 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Sztuki i EstetykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Bogna J. Gladden-Obidzinska (UW)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X