Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:3018:00Nowy Realizm kontra Krytyczny Realizm: Zapomniana odsłona tradycyjnego sporudr Jacek Jarocki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:30 - 18:00 CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Nowy Realizm i Krytyczny Realizm to poglądy rozwijane mniej więcej od roku 1910 do roku 1930 w Stanach Zjednoczonych. Do Nowych Realistów należeli przede wszystkim Edwin Holt (uczeń Williama Jamesa), Walter Marvin, William Pepperell Montague oraz Ralph Perry (edytor pośmiertnie wydanych Esejów o radykalnym empiryzmie). Natomiast w skład Krytycznych Realistów wchodzili Durant Drake, Arthur Lovejoy, George Santayana czy Roy Wood Sellars.

Obecnie obie szkoły stanowią raczej zapomnianą tradycję amerykańskiej filozofii, która skrywa jednak interesujące wątki epistemologiczne. Głównym z nich jest spór o naturę przedmiotu poznania. Nowi Realiści piętnowali tradycyjny, dualistyczny pogląd nowożytnej epistemologii, w której przedmiot i podmiot poznania uznaje się za dwie całkowicie różne rzeczy. Upraszczając, byli oni zwolennikami interesującej odmiany realizmu bezpośredniego. Natomiast Krytyczni Realiści przyjmowali odmienną koncepcję, bliższą tradycyjnej teorii danych zmysłowych czy stanowiska, które dziś określa się mianem realizmu pośredniego. Niemniej jednak unikali oni mówienia o ideach; zamiast tego postulowali, że pośrednikami są „własności” czy „esencje”. Spór toczony pomiędzy obiema szkołami znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w dyskusjach historycznych (np. pomiędzy Davidem Humem a Thomasem Reidem), jak i w debatach współczesnych (np. między Michaelem Tye’em a Hilarym Putnamem czy Johnem Searle’em). Wprowadza on jednak pewne nowe, ciekawe elementy.

Celem mojego wystąpienia jest analiza sporu pomiędzy Nowymi Realistami i Krytycznymi Realistami. Ową dyskusję zamierzam odnieść do jej dzisiejszych odsłon, w szczególności tych, obecnych w najnowszej filozofii umysłu. W zakończeniu wskażę, jakie korzyści mogą odnieść współcześni przedstawiciele sporu z lektur prac Nowych Realistów i Krytycznych Realistów.

dzień i godzina

(Piątek) 17:30 - 18:00

sala

CTW-302 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Marek Nowak, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X