Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz17:0017:30Nieśmiertelna natura człowieka. XV-wieczna kontynuacja obrony niezniszczalności duszy jednostkowejdr Joanna Papiernik (Uniwersytet Łódzki)17:00 - 17:30 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Podczas wystąpienia chciałbym pokazać, że XV wiek obfitował w traktaty (ciągle nieznane wielu historykom filozofii) dotyczące nieśmiertelności duszy i wyjaśnić, dlaczego intelektualiści quattrocento uznali obronę koncepcji jednostkowej nieśmiertelności za ważne przedsięwzięcie.

Jakkolwiek zagadnienie nieśmiertelności jest obecne w rozważaniach niektórych wybitnych średniowiecznych myślicieli, liczba traktatów zatytułowanych „O nieśmiertelności” (De immortalitate) była w tej epoce zaskakująco niewielka. Oprócz wczesnego dzieła Augustyna „De immortalitate animae”, które stanowiło powszechny punkt odniesienia dla średniowiecznych myślicieli, można wymienić tylko teksty Dominika Gundisalviego („De immortalitate animae”) i Wilhelma z Owernii (także „De immortalitate animae” ). Intensyfikacja sporu o indywidualną nieśmiertelność miała miejsce w drugiej połowie XIII wieku, kiedy to odbyła się słynna polemika, w której wzięli udział, między innymi, święty Tomasz, Idzi Rzymianin i Siger z Brabancji. Dyskusja wynikała z popularyzacji aleksandrystycznej i awerroicznej interpretacji myśli Arystotelesa, zgodnie z którą zaprzeczano indywidualnej nieśmiertelności. W XV wieku problem nieśmiertelności duszy stał się bardziej powszechny i powstały stosunkowo liczne traktaty stricte dotyczące tego zagadnienia. Głos w debacie na temat mononoizmu (jedności intelektu możnościowego) zabrali (co powszechnie wiadomo) m.in. Paolo Veneto, Alessandro Achillini, Nicoletto Vernia, ale nie był to główny temat ich aktywności intelektualnej i nie poświęcili omawianemu problemowi osobnych dzieł. Ze swoją Teologią Platońską wystąpił wówczas także słynny Marsilio Ficino, niemniej wśród autorów dzieł zatytułowanych De immortalitate możemy wymienić (oczywiście nie jest to pełna lista) takich myślicieli, jak: Jan z Ferrary, Antonio degli Agli, Leonardo Nogarola, Agostino Dati, Jacopo Campora, czy Pier Candido Decembrio. Jedynie traktat ostatniego autora z wymienionych został wydany krytycznie, reszta tekstów pozostaje w formie starodruków lub rękopisów.

W ramach wystąpienia chciałabym (1) pokazać, że XV-wieczni myśliciele byli szczególnie zainteresowani problemem nieśmiertelności duszy i (2) wyjaśnić, do jakich filozoficznych koncepcji odnosili się w obronie indywidualnej nieśmiertelności.

dzień i godzina

(Wtorek) 17:00 - 17:30

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Grzegorz Hołub, prof. nadzw. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X