Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz12:1512:45Nauka i wiara w argumentacji bioetycznejdr Anna Szklarska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)12:15 - 12:45 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

abstrakt

Przedmiotem wystąpienia będzie przegląd najważniejszych założeń i argumentów pojawiających się na gruncie bioetyki, zarówno tych z paradygmatu ściśle naukowego, jak i tych odwołujących się do przesłanek metafizycznych, w tym także wyrażających stanowisko Kościoła katolickiego. Faktem bowiem jest, że zarówno nauka, jak i religia są wykorzystywane w tej debacie, inspirują uczestników sporów dotyczących początku i końca życia ludzkiego. Co jest kwestią wiedzy, a co wiary we współczesnych debatach bioetycznych? Problemy dotyczące np. zapłodnienia wspomaganego czy wykorzystania komórek macierzystych embrionów ludzkich w badaniach naukowych wywołują gorące spory. Uczestniczą w nich filozofowie wychodzący od różnych założeń światopoglądowych. Niektóre argumenty wyrastają ponad dychotomię nauki i wiary, co sugerować może, iż nie jest to właściwe przeciwstawienie. Celem referatu będzie namysł nad tym, do jakiego stopnia przestrzeń nauki i wiary warunkuje przyjęte linie argumentacyjne i rozwiązania proponowane przez współczesnych bioetyków oraz czy ewentualna przepaść pomiędzy tymi sferami przekłada się na niemożność pogodzenia stanowisk.

dzień i godzina

(środa) 12:15 - 12:45

sala

GG-245 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki Szczegółowej i StosowanejPrzewodnicząca: dr hab. Natasza Szutta (Uniwersytet Gdański)
Sekretarz: mgr Krystyna Bembennek (Uniwersytet Gdański)

obradom przewodniczy

dr hab. Natasza Szutta, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X