Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz12:1512:45Nauczyciel jako nieruchomy poruszyciel. O sposobie kreowania zdziwienia filozoficznego na zajęciach z edukacji filozoficznej metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣmgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu )12:15 - 12:45 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

abstrakt

Celem wystąpienia jest prezentacja praktycznych rozwiązań, stosowanych w dydaktyce filozoficznej metodą ΛΕΓΩΛΟΓΟΣ, których celem jest kreowanie refleksji i postawy filozoficznej wśród uczestników zajęć (zajęcia mogą być stosowane zarówno w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i w pracy ze studentami). W metodzie ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ, w ślad m.in. za Platonem i Arystotelesem, przyjmuje się, że impulsem wywołującym refleksję filozoficzną jest moment „zdziwienia”. Z kolei środowiskiem, które pielęgnuje zdziwienie i pozwala je przekształcać w postawę bardziej świadomej refleksji filozoficznej, pozwalającej stawiać zarówno pytania o źródło tego zdziwienia, jak i formułować potencjalne odpowiedzi na te pytania, jest środowisko dialogu. 

W moim wystąpieniu pragnę jednak pokazać, że obok „dialogu” rzeczą równie ważną dla refleksji filozoficznej jest także „monolog”, pojmowany jako samotność myślenia, samodzielność myślenia. W tym celu odwołuję się do dwóch klasycznych terminów: pierwszy „ἀτοπώτατός” związany z postawą Sokratesa, drugi „πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον” związany z metafizyką Arystotelesa. Analiza wymienionych wyżej terminów oraz ich odniesienie do tradycji filozoficznej (m.in. św. Augustyn, Mistrz Eckhart, Leonardo da Vinci, Michel de Montaigne, Francis Bacon, Francesco Petrarka, René Descartes, David Hume, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Hannah Arendt) pozwala dostrzec równoważną rolę „monologu”, pojmowanego jako „samotności myślenia”, w procesie rodzenia się i rozwijania refleksji oraz postaw filozoficznych wśród uczestników zajęć. 

Niezależnie od powyższego, w swoim wystąpieniu odwołuję się także do ilustracji z zakresu tzw. kultury popularnej. Nie są one tu traktowane jako pełnowartościowe argumenty w dyskursie filozoficznym. Przytaczam je gwoli prezentacji przykładów odniesień do kultury współczesnej, które mogą być stosowane w dydaktyce filozoficznej dla budowania filozoficznego zdziwienia.

dzień i godzina

(Wtorek) 12:15 - 12:45

sala

C-321 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Dydaktyki FilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)
Sekretarz Sekcji: dr Błażej Gębura (KUL)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X