Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00zmiana terminuNa wyżynach ludzkości. Fundamentalizmu czy antyfundamentalizm polskiej filozofii społecznej początku XX wieku – wybrane konceptydr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW (Akademia Marynarki Wojennej)10:30 - 11:00 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

abstrakt

Początek XXI stulecia charakteryzuje się różnorodnymi ideami. W istocie – podobnie jak na przełomie XIX i XX wieku – są one zbliżone bądź do pozytywistycznego bądź antypozytywistycznego paradygmatu kultury. Współcześnie, podobnie jak wtedy, głosi się tezę o „zmierzchu kultury Zachodu”. Refleksja ta jest i była próbą uświadomienia sobie i innym konieczności przebudowy dotychczasowego paradygmatu kultury. Dostrzega/ła ona potrzebę ponownej waloryzacji wartości irracjonalistycznych. Podkreśla/ła opozycję między sferą „ducha” a sferą „materii”, przy jednoczesnym uwypukleniu wartości tej pierwszej jako terenu twórczości i ekspresji indywidualności ludzkiej.

Polska myśl filozoficzne i społeczna wpisuje się w tym wypadku w tendencje ogólne, choć dostrzec możemy także jej specyfikę. W wystąpieniu zwracam uwagę na myślicieli, którzy głosili potrzebę: światopoglądu jako jedności nawiązującej do romantycznego maksymalizmu filozoficznego, hipotetyczności i historycznej zmienności wszelkiej wiedzy ogólnej, uznania czynników pozaracjonalnych we wszystkich dziedzinach aktywności, personalistycznej koncepcji dziejów, wspólnoty opartej na integrującym czynniku duchowym z jednej strony oraz utylitaryzmu, pragmatyzmu, szeroko rozumianej naukowości oraz głoszenia upadku filozofii z drugiej. 

Formułuję tezę, że były one sprzeciwem wobec nasilania się wszelkiego rodzaju fundamentalizmu, który wtedy i obecnie staje się nurtem o charakterze globalnym. Można jednak równie zasadnie twierdzić, że wszystkie te tendencje były przejawem utopii religijnej, w której wiara w te czy inne absoluty, naukę czy boga uzupełniała swym duchowym, choć różnego rodzaju fundamentalizmem, globalizującą się cywilizację zachodnią.

 

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii PolskiejPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM
Sekretarz Sekcji: mgr Krystian Pawlaczyk (UAM)

obradom przewodniczy

dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X