Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz12:1512:45Moralne wartościowanie pojęć deskryptywnych. Analiza efektu Knobe’a z perspektywy etykidr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)12:15 - 12:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

W ramach filozofii eksperymentalnej od kilkunastu lat bardzo żywo jest dyskutowany tzw. efekt Knobe’a. Z perspektywy filozoficznej, analizy ujawnionego efektu dotyczą przede wszystkim problemów z zakresu filozofii działania, a dokładniej formułowania sądów o intencjonalności (umyślności) działania. Od strony etycznej interesujące jest to, że większość wyjaśnień zaobserwowanego przez Knobe’a efektu, który dotyczy sądów pozamoralnych, wskazuje na czynniki moralne, jako przyczyny jego powstawania. W trakcie wystąpienie przedstawione zostaną wyniki własnych badań empirycznych wokół efektu Knobe’a wraz z ich analizą pod kątem badań z zakresu etyki. Celem prezentacji i przedstawianych analiz będzie ukazanie konieczności nowego spojrzenia na język etyki i wyjścia poza klasyczne określenia „dobry” i „zły” w płaszczyźnie językowej. Równocześnie może okazać się, że nowe spojrzenie na język etyki będzie w istotny sposób rzutowało na spór między naturalizmem a antynaturalizmem etycznym.

dzień i godzina

(środa) 12:15 - 12:45

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X