Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

czw12wrz18:1518:45Metafizyczne podstawy myśli politycznej Jana Wiklifadr Janusz Kucharczyk (Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie)18:15 - 18:45 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

abstrakt

Jan Wiklif (1329 – 1384) w metafizyce swej pozostaje realistą pojęciowym i augustynistą. W latach 1373 – 1377 przesunął w dużej mierze swoje zainteresowania w kierunku zagadnień politycznych, powiązanych wszelako z jego wcześniej rozwijanymi koncepcjami metafizycznymi. Powstało wtedy kilka dzieł zwierających teorię panowania, w których konstruuje swoją koncepcję relacji między rządami Boga nad światem a prawem, władzą, własnością. Panowanie Boga (dominium divinum) w oparciu o idee wyznacza metafizyczną podstawę dla relacji między Stwórcą a stworzeniem, w której rzeczywistość podporządkowana jest koniecznym prawdom ogólnym. Odróżnia przy tym panowanie naturalne, polityczne (dominium civile) i ewangeliczne, podobnie własność, uznając przy tym własność wspólną dla wszystkich osób będących w stanie łaski, ograniczając zarazem własność i świecką władzę Kościoła. Nieoczekiwanie dla augustynisty wyżej stawia urząd króla, niż kapłana, to ten pierwszy uznając za reprezentację Boga wobec ludzi. Władzę świecką stawia wyżej, zarazem postulując jej podporządkowanie prawu Bożemu. Pomniejsza znaczenie urzędu papieża, proponuje też pewne reformy Kościoła. Po potępieniu niektórych jego tez, znacznie radykalizuje swoje poglądy, także w zakresie teologii politycznej i eklezjologii. W latach 1378 – 1380 skupił się na zagadnieniach teologicznych i społecznych, ograniczając swoje zainteresowania filozofią ogólną. W ostatnim okresie jego twórczości (1381 – 1384) omawiane zagadnienia schodzą na dalszy plan . Jego poglądy polityczne pozostają ciągle w obszarze zainteresowania, dzisiaj już zasadniczo nie kwestionuje się samego ich związku z jego metafizyką, pozostają jednak pewne kwestie sporne i to zarówno w obszarze metafizycznych ich podstaw (natura powszechników istotnych w teorii panowania problem determinizmu), jak i samej jego myśli politycznej (jej podstawowe tezy i struktura). Referat ten jest próbą przedstawienia i rozwiązania głównych problemów i kontrowersji z tym związanych.

dzień i godzina

(Czwartek) 18:15 - 18:45

sala

C-201A (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i ŚredniowiecznejPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (PAN)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. PAN

obradom przewodniczy

dr hab. Marek Gensler

Uniwersytet Łódzki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X