Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:4512:15Małżeństwo – kontrakt, prawo czy relacja? Analiza filozoficznadr Andrzej Waleszczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)11:45 - 12:15 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

abstrakt

Współczesne dyskusje toczone wokół małżeństwa i jego instytucjonalnych form, zmuszają nie tylko prawników, ale również filozofów do ponownego przemyślenia definicji małżeństwa. W trakcie wystąpienia wskazanych zostanie szereg trudności wynikających z konsekwencji przyjmowania określonych uzasadnień, wykorzystywanych przy argumentowaniu za poszczególnymi formami małżeństwa. W przemówieniu uwaga będzie skoncentrowana na trzech wymienionych w tytule aspektach. Pierwszy będzie podejmował problem rozumienia małżeństwa jako kontraktu. W kontekście definiowania małżeństwa jako kontraktu podjęte zostanie zagadnienie miłości romantycznej i oszustwa małżeńskiego (ang. marriage fraud). Drugi będzie dotyczył prawa do małżeństwa, a przede wszystkim tego, czy małżeństwo należy rozpatrywać jako prawo jednostki, czy jako prawo grupy (pary). W tym kontekście podjęta zostanie analiza argumentacji z orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z 2015 roku. Trzeci skoncentruje się na rozumieniu małżeństwa jako relacji. Analiza tego aspektu będzie dotyczyła przede wszystkim dyskusji wokół specyfiki relacji małżeńskiej, a także możliwości jej zaistnienia w społeczeństwie przedpolitycznym. Wykład będzie miał na celu wskazanie pojawiających się trudności w określaniu spójnej i konsekwentnej definicji małżeństwa w warunkach współczesnego społeczeństwa, któremu stawiany jest wymóg neutralności.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:45 - 12:15

sala

C-605 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i PolitykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Jakub Szczepański (UJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X