Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz19:1519:45Leszek Kołakowski jako przykład filozofowania w kontekście dziejów filozofiimgr Joanna Janicka (Uniwersytet Śląski w Katowicach)19:15 - 19:45 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

Celem mojego wystąpienia jest zaprezentowanie, jak studia nad historią filozofii ukształtowały stanowisko filozoficzne Leszka Kołakowskiego. Faktem jest, że Kołakowski nie pozostawił po sobie zwartej koncepcji filozoficznej, jednak w jego twórczości da się wskazać kluczowe problemy rzutujące na jego filozoficzną działalność. Studiowanie historii filozofii pozwoliło Kołakowskiemu rozpoznać własne problemy filozoficzne, a odpowiedzi, które wobec tych problemów formułował, mają historycznofilozoficzne uzasadnienie. Tym, co – zdaniem Kołakowskiego – utrzymuje filozofię od dwóch i pół tysiąca lat przy życiu są pytania o Absolut, prawdę i wartości. Można zauważyć, że jego studia historycznofilozoficzne koncentrują się właśnie na tych zagadnieniach. Podejmując dialog z koncepcjami filozoficznymi z przeszłości odnajdował w nich pytania i próby odpowiedzi, które go zajmowały. W tym sensie filozofowanie Kołakowskiego wpisuje się w koncepcję słabych modeli filozofii dziejów filozofii Vladimíra Leško, zgodnie z którą uprawianie filozofii możliwe jest tylko w dyskusji z dziejami filozofii przez śledzenie historii problemów filozoficznych, wskazywanie następnych problemów zrodzonych z dotychczas przyjmowanych rozwiązań i podejmowanie dalszych prób znalezienia odpowiedzi na podstawowe i niedające się uchylić pytania. Trudność w zadaniu tych samych pytań Kołakowskiemu polega na tym, iż uchylał się od zebrania swoich propozycji rozwiązań poszczególnych problemów i ich jednoznacznego przedstawienia. Są one obecne w jego dziele, jednak trzeba je z całego zróżnicowanego materiału wydobyć. W dziełach pozornie ze sobą niezwiązanych, jak np. „Świadomość religijna i więź kościelna” i „Główne nurty marksizmu”, będących analizą historycznofilozoficzną odpowiednio: siedemnastowiecznego chrześcijaństwa bezwyznaniowego i marksizmu, znajdujemy podstawy stanowiska filozoficznego Kołakowskiego, że mit i wiara są nieusuwalnymi aspektami ludzkiej egzystencji, czemu dał wyraz w pracach „Obecność mitu” czy „Horror Metaphysicus”.

dzień i godzina

(Piątek) 19:15 - 19:45

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

dr Anna Markwart

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X