Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz11:4512:15zmiana terminuLes miserables: miłosierdzia wymiar politycznydr hab. Paweł Kawalec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Zapoznana książka J. Tischnera Drogi i bezdroża miłosierdzia (Kraków 2015, wydanie drugie) ukierunkowała dyskusję na temat miłosierdzia na tory odległe od dotychczasowej refleksji teologicznej (zainicjowanej wczesnymi pracami J. Andrasza i M. Sopoćki) oraz etyki indywidualnej (J. Woronieckiego Tajemnica miłosierdzia Bożego, Kraków 1943). Tischner polemicznie odnosząc się do koncepcji H. Arendt i F. Nietzschego wchodzi na teren dyskusji związanej z filozofią polityczną. Moje wystąpienie jest kontynuacją tej linii refleksji, a głównym przedmiotem jest wstępna refleksja nad założeniem o wymiarze politycznym miłosierdzia jako zasady antropologicznej w odniesieniu do organizacji życia publicznego. Punktem wyjścia jest wielowymiarowa charakterystyka miłosierdzia w Dives in misericordia oraz zakorzeniona historycznie J. Domańskiego (2003), którą staram się skonkludować wyróżnieniem podstawowych znaczeń terminu „miłosierdzie” jako kategorii antropologicznej. Następnie poddana szczegółowej analizie będzie krytyka założenia o politycznym wymiarze miłosierdzia, jaką na gruncie filozofii Nietzschego przeprowadził M. Ure (2007). W próbie odpowiedzi na jego trzy główne zarzuty wykorzystane są źródłowe prace Arendt, Tischnera, M. Nussbaum, J. Gilmana, a także dane z przeglądowej pracy D. Shrivera. W konkluzji dokonana jest ocena zasadności założenia o politycznym wymiarze miłosierdzia.

dzień i godzina

(Piątek) 11:45 - 12:15

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X