Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

śr11wrz10:3011:00Kwestia kognitywnej adekwatności modelu podobieństwa w przestrzeni pojęciowej. Empiryczna analiza porównawczadr Aleksander Gemel (Uniwersytet Łódzki)10:30 - 11:00 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

Jedną z głównych zalet teorii przestrzeni pojęciowych Gärdenforsa jest intuicyjna reprezentacja podobieństwa w kategoriach przestrzennej odległości, która w głównej mierze umożliwia wygodny i obliczeniowo wydajny opis genezy struktury pojęciowej człowieka. Rzecz jasna aby podobieństwo mogło podlegać efektywnej i mierzalnej ocenie, na przestrzeni pojęciowej musi zostać określona metryka, która bazując na obustronnej funkcjonalnej korespondencji między odległością punktów reprezentujących obiekty w przestrzeni a ich podobieństwem, odpowiada za kodowanie informacji o podobieństwie porównywanych zjawisk. Przyjęcie geometrycznego modelu podobieństwa, tj. powiązanie w modelu reprezentacyjnym relacji podobieństwa z określoną metryką, nie pozostaje jednak bez wpływu na kształt modelowanej relacji. Tak modelowane podobieństwo musi bowiem pozostawać w zgodzie z aksjomatyką uogólnionej metryki Minkowskiego. Innymi słowy psychologicznie pojęta relacja podobieństwa musi być relacją zwrotną, symetryczną oraz przechodnią, aby dała się skutecznie wymodelować w przestrzeni pojęciowej w zgodzie z aksjomatami minimalności, symetryczności i nierówności trójkąta. Właśnie zgodność psychologicznie rozumianej relacji podobieństwa z formalnym modelem matematycznym stała się głównym punktem krytyki wymierzonej w model geometryczny. Krytyka ta miała przy tym w przeważającej mierze charakter empiryczny, sprowadzała się ona bowiem do próby wykazania, że dane eksperymentalne jednoznacznie potwierdzają niesymetryczny charakter podobieństwa pojmowanego w kategoriach psychologicznych. Problem ten można jednak ominąć modyfikując propozycje Gärdenforsa. Moje wystąpienie będzie poświęcone przedstawieniu geometrycznego modelu podobieństwa uwzględniającemu asymetryczność modelowanej relacji, oraz prezentacji empirycznej weryfikacji jego skuteczności w zestawieniu z innymi teoretycznymi propozycjami modelowania podobieństwa.

dzień i godzina

(środa) 10:30 - 11:00

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

obradom przewodniczy

dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X