Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00Kultura polityczna a prawa człowiekadr hab., Agnieszka Nogal, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

abstrakt

Prawa człowieka nie są wynikiem jakiejś antropologicznej, metafizycznej czy etycznej teorii, która byłaby powszechnie uznana. Można powiedzieć, że w przypadku praw człowieka porządek teorii i praktyki został odwrócony. Najpierw uznano praktykę prawną, czyli ochronę związaną z habeas corpus, która powoli była rozszerzana na coraz szersze grupy społeczne. Wyraźną cechą ochrony prawnej jednostki, która niejako uzyskała swoje ciało „na własność” był brak bezpośredniego związku z konkretną doktryną. Celem jest wskazanie, że praw człowieka można bronić z różnych perspektyw teoretycznych jako wspólnej praktyki prawnej. Kontrast między francuskimi filozofami oraz ich interpretacjami praw człowieka i angielskich intelektualistów jest znaczący i zakorzeniony w ich historii intelektualnej i społecznej. W Anglii myśl polityczna była skierowana na praktykę polityczną, a intelektualiści byli także aktywnymi politykami. Ich wysiłek polegał zatem na rozwiązywaniu konkretnych problemów, które przyniosła rzeczywistość. W najszerszym sensie ten model relacji między teorią a praktyką znajduje odzwierciedlenie w tradycji prawa zwyczajowego. Stopniowo wzrastało ono regulując sferę społeczną i polityczną, gromadząc wiedzę kolejnych pokoleń, nakładając nowe rozwiązania na poprzednie. Również w Ameryce myśliciele polityczni byli w rzeczywistości tą samą grupą, co aktywni politycy, a działania teoretyczne i praktyczne były ze sobą ściśle powiązane. Tymczasem francuscy filozofowie byli bardziej otwarci na normatywny konstruktywizm. Taka konstrukcja musiała być oparta na abstrakcyjnych zasadach, które pozwoliły opisać każdy przypadek z ogólnej perspektywy. Pomimo znaczących różnic oba systemy prawne: anglosaski i kontynentalny – stosowały przepisy dotyczące ochrony osób. Polska tradycja praktykowania i teoretyzowania na temat praw człowieka jest kontynentalna, ale swoista. Przyjmując perspektywę praktyki prawnej jako pierwotną wobec filozoficznej legitymizacji można zestawić różne modele ochrony prawnej praw człowieka i otworzyć debatę na temat ich ugruntowania na uzasadnienia nie tylko filozoficzne, ale także religijne.

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

C-605 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i PolitykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Jakub Szczepański (UJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X