Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz18:4519:15Kto, z kim i o co się spiera w sporze o human enhancement? Próba konfrontacji stanowisk Habermasa i Harrisamgr Bartosz Pokorski (Uniwersytet Łódzki)18:45 - 19:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

abstrakt

W bioetyce od pewnego czasu trwa spór wokół pojęcia human enhancement. Strony tego sporu wyznacza się zazwyczaj symetrycznie, według udzielanego poparcia omawianemu zjawisku, na przeciwników i zwolenników, biokonserwatystów i bioliberałów. Jednak w zależności od zajmowanej pozycji w sporze, strona przeciwna w różny sposób jest dookreślana. Fundamentalnym problemem jest znaczenie pojęcia, którego spór dotyczy (w j. polskim, w zależności od interpretacji słowa enhancement – tłumaczonego jako wzmocnienie, zwiększenie, udoskonalanie, ulepszanie itd. – może mieć ono sens tylko deskryptywny lub także normatywny). Nie ma bowiem jasności, w jakich kategoriach można ujmować te pojęcie (jako zestawiane z pojęciem terapii, jako dotyczące czegoś, co wykracza poza normę medyczną, jako anormatywna konsekwencja rozwoju biomedycznego, jako obowiązek wobec przyszłych pokoleń, jako element strategii kierowanej ewolucji, jako coś, co jest dobre dla ludzi itd.). Autorzy różnie definiują samo pojęcie, a zatem swoje i oponentów miejsce w sporze. Z tego powodu ciekawe wydaje się podjęcie próby przedstawienia dynamiki sporu i pokazanie, jak przedstawiciele różnych stanowisk podchodzą do tego, na czym w ogóle polega sam spór. 

W „Przyszłości natury ludzkiej” Jürgen Habermas zwraca uwagę na różnice w dyskusji niemieckich i amerykańskich badaczy. Pierwsi pytają o to, czy inżynieria genetyczna będzie (czy powinna) się rozwijać. Drudzy natomiast pytają o to, jak wdrożyć niekwestionowany przez nich rozwój. Habermas w swym eseju prezentuje obawy odnośnie do manipulacji genetycznej i jej konsekwencji dla samowiedzy człowieka jako istoty moralnej, dla której przynależność gatunkowa stanowi ważny kontekst. John Harris w „Enhancing Evolution” stanowisko Habermasa określa mianem „strusiej etyki” i sam zachęca do wpływania na ewolucję gatunku ludzkiego, tak, żeby stała się ewolucją udoskonalającą – służącą dla dobra człowieka. Ponieważ autorzy nie tylko nie zgadzają się ze sobą, ale i wyrastają z dwóch różnych tradycji filozoficznych oraz prezentują dwa nieprzystające do siebie sposoby prowadzenia dyskusji, interesujące wydaje się podjęcie próby zestawienia ich stanowisk w kontekście sporu o human enhancement.

dzień i godzina

(środa) 18:45 - 19:15

sala

GG-245 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki Szczegółowej i StosowanejPrzewodnicząca: dr hab. Natasza Szutta (Uniwersytet Gdański)
Sekretarz: mgr Krystyna Bembennek (Uniwersytet Gdański)

obradom przewodniczy

dr hab. Natasza Szutta, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X