Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:4512:15Konteksty filozoficzne i kulturowe filozofii ks. Feliksa Jarońskiegoprof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lublelski Jana Pawła II)11:45 - 12:15 CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Polskiej

abstrakt

W wystąpieniu chcę przedstawić styl filozofowania F. Jarońskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, sformułowany w dwu pierwszych dziesięcioleciach wieku XIX, na tle dziejów filozofii i jej uwarunkowań kulturowo-społecznych przełomu XVIII i XIX w. W szczególności ukażę go na tle przemian w kulturze filozoficznej w aspekcie oddziaływania szkockiej filozofii zdrowego rozsądku, kantyzmu i tradycjonalizmu, użytecznych w przełamywaniu minimalistycznych i sekularystycznych tendencji kultury doby Oświecenia. Ustosunkowuję się do dotychczasowych interpretacji i spróbuje sformułować własną, łącząc dokonanie Jarońskiego z długim ciągiem „philosophia recentiorum”, zapoczątkowanej w połowie XVIII w., ale będącej standardem akademickim jeszcze na początku wieku XIX, choć stale modyfikowanej o asymilację zmieniających się autorytetów filozoficznych. Mimo jej eklektyzmu zachowała ona aspiracje maksymalistyczne (ceniąc metafizykę) oraz otwarcie na religię, a nawet na wprost na chrystianizm. W końcu – przywołując słynne pytanie Jarońskiego: „Jakiej filozofii Polacy potrzebują” – sygnalizująco zapytam o aktualność tego stylu filozofowania, zestawiając to dokonanie z tendencjami, które uwidaczniają w kulturze filozoficznej i naukowej początków wieku XXI, kwestionującej standardowy charakter naturalizmu ugruntowanego na ideale wąsko pojętej filozofii naukowej.

dzień i godzina

(Wtorek) 11:45 - 12:15

sala

CTW-203 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii PolskiejPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM
Sekretarz Sekcji: mgr Krystian Pawlaczyk (UAM)

obradom przewodniczy

dr hab. Andrzej Wawrzynowicz, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X