Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz12:1512:45Kontekst kulturowy krytyczno-emancypacyjnych koncepcji gospodarowaniadr hab. Barbara Pogonowska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej sympozjum lub panel:Etyka biznesu

abstrakt

Celem wystąpienia jest rozpoznanie epistemologicznych oraz etycznych założeń, będących podstawą systemów przekonań tworzących współczesne stanowiska krytyczno-emancypacyjne związane z globalnym wymiarem sfery gospodarowania. Do systemów tego typu zaliczam m.in. idee ekonomii postwzrostu, konceptualizacje aktywności typu Not-For-Profit czy krytyczne studia nad finansami. Realizacji celu głównego wystąpienia służyć ma uzasadnienie tezy, iż odnośne koncepcje formułują adekwatne poznawczo oraz moralnie pożądane odpowiedzi na niepokoje i oczekiwania współczesnej kultury związane z zagrożeniami globalnego społeczeństwa gospodarującego. Proponowane są dwa poziomy analiz. Analiza pierwszego rzędu to rekonstrukcja myślowego zaplecza wybranych koncepcji krytyczno-emancypacyjnych, ze wskazaniem na ich wymiar etyczny, tj. przyjmowane explicite oraz implicite wartościowania odnośnie do celów gospodarowania, paradygmatu ekonomii oraz procesów typu: destrukcja środowiska przyrodniczego, pogłębianie się nierówności społecznych, rola podmiotów gospodarczych, stan świadomości konsumenckiej. Ta część wystąpienia nawiązywać będzie do rozproszonych w literaturze przedmiotu ujęć i poglądów krytyczno-emancypacyjnych. Analiza drugiego rzędu byłaby próbą wyjaśnienia epistemologicznej oraz etycznej adekwatności postulowanych przez te koncepcje radykalnych zmian w globalnych wzorcach gospodarowania, ich lokalnych reprezentacjach, modelach zarządzania czy przeobrażeń sfery finansów. Wymiar epistemologiczny analiz odwołuje się dorobku środowiska badawczego skupionego wokół założeń i poznawczych rozstrzygnięć społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury J. Kmity.

dzień i godzina

(Wtorek) 12:15 - 12:45

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Etyki Szczegółowej i StosowanejPrzewodnicząca: dr hab. Natasza Szutta (Uniwersytet Gdański)
Sekretarz: mgr Krystyna Bembennek (Uniwersytet Gdański)

obradom przewodniczy

dr hab. Jacek Sójka, prof. UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X