Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30zmiana terminuKluczowe koncepcje Thomasa Kuhna w odniesieniu do fenomenu techniki holograficznej i związanej z nią sztuki holograficznejmgr Agnieszka Banach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)11:00 - 11:30 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

abstrakt

W referacie podjęto refleksję nad założeniami filozofii Thomasa Kuhna. Kluczowe dla jego teorii koncepcje tj. paradygmatu, nauki normalnej, czy rewolucji naukowej zostały zinterpretowane w odniesieniu do jednego z najbardziej innowacyjnych odkryć dwudziestego wieku, tj. holografii oraz związanej z nią sztuki holograficznej. Technika ta umożliwia kreowanie obrazów trójwymiarowych poprzez wykorzystanie interferencji fal elektromagnetycznych, co następuje w wyniku procesu dwustopniowego polegającego na rejestracji i odczycie informacji. Holografia już od kilkudziesięciu lat stanowi źródło inspiracji zarówno dla naukowców i artystów. Rozwiązania jakie umożliwia jej zastosowanie są rewolucyjne, a obecność rzeczonej techniki w obszarze naukowo – przemysłowym ulega nieustannej proliferacji. Lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia to czas kiedy hologramy opuściły mury laboratoriów i stały się dostępne dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki swoim wizualnym walorom przejawiającym się między innymi w niespotykanej dotychczas głębi oraz kolorystyce, ale także innym nowatorskim właściwościom, stały się źródłem inspiracji również dla artystów. Sztuka oparta na holografii wymaga jednak od twórców nie tylko pewnych predyspozycji kluczowych dla sfery artystycznej, lecz również rozległej wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych. Działalność artystów kreujących trójwymiarowe artefakty implikują posiadane przez nich interdyscyplinarne kompetencje. Sztuka holograficzna ze względu na swoje silne powiązania z nauką stanowi zaś doskonały przykład nowego paradygmatu. Ta kuhnowska koncepcja, jak również inne elementy teorii amerykańskiego fizyka i myśliciela zostaną jednak omówione nie tylko w odniesieniu do sztuki, lecz również nauk przyrodniczych, gdyż holografia jako dziedzina stricte naukowa, poprzez osobę i działalność artystyczną samych twórców będących przecież naukowcami, rozwija się i wiele zyskuje.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

GG-248 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii TechnikiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Lech W. Zacher (em.)
dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X