Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz10:3011:00Klasyczna koncepcja szczęścia: ujęcie Roberta Spaemannadr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)10:30 - 11:00 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

W klasycznej myśli europejskiej (Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu) szczęście postrzega się jako najgłębsze pragnienie i naturalne dążenie ludzkie, jako cel ostateczny człowieka, rzeczywistość obiektywną, warunkującą spełnienie, a jednocześnie jako dar wymagający maksymalnego wysiłku duchowego (poznawczego i moralnego), w życiu doczesnym dany zaledwie w niedoskonałej postaci. W duchu tej właśnie myśli swoją teorię szczęścia rozwija Robert Spaemann, jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów niemieckich. Obfitość jego rozważań w tej materii nie pozwala na pełne ich zaprezentowanie. Z konieczności więc analiza ta ogranicza się do zarysowania wybranych aspektów stanowiska niemieckiego filozofa. Wśród nich wymienić należy: rozumienie szczęścia przez Spaemanna (z jednej strony dwuznaczność szczęścia, a z drugiej obiektywny jego wymiar i związek z rzeczywistością) oraz dokonana przezeń interesująca i wnikliwa interpretacja kluczowych w dziejach ludzkości wizji życia szczęśliwego: stoickiej, hedonistycznej oraz platońskiej i arystotelesowskiej. Ponadto poniższe dociekania podejmą się próby ukazania, w jakiej mierze na kanwie zagadnienia szczęścia można mówić o bezpiecznej egzystencji człowieka. Wreszcie w zakończeniu zostaną wskazane konkretne obszary dalszych badań problematyki szczęścia w pracach tego filozofa.

dzień i godzina

(Wtorek) 10:30 - 11:00

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X