Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz11:0011:30Kazimierza Twardowskiego koncepcja analizy pojęćdr Marcin Będkowski (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić i omówić koncepcję analizy pojęć sformułowaną przez Kazimierza Twardowskiego. Moim głównym przedmiotem zainteresowania będzie podręcznik pt. „Zasadnicze pojęcia logiki i dydaktyki” z 1901 r., w którym koncepcja Twardowskiego znalazła pierwszy dojrzały wyraz.

Moje rozważania wpisują się w obserwowany w ostatnich latach wzrost zainteresowania problematyką metafilozoficzną (w tym: metodologiczną). Szczególnie dużo komentarzy sformułowano w odniesieniu do koncepcji analizy stworzonej przez George’a Edwarda Moore’a. Mniej znane są jednak koncepcje formułowane u zarania Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, w tym koncepcje Twardowskiego i Łukasiewicza. Na gruncie polskim naturalne wydaje się podjęcie rozważań metodologiczno-historycznych dotyczących koncepcji analizy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej – i ukazanie jej specyfiki.

W pierwszej części referatu wskażę źródła koncepcji Twardowskiego (m.in. podręcznik logiki Alojzego Höflera). W drugiej zrekonstruuję siatkę jej podstawowych kategorii (m.in. pojęcia przedstawienia, analizy, znaczenia, treści) i podziały (m.in. na pojęcia i wyobrażenia, pojęcia syntetyczne i analityczne). W trzeciej wskażę newralgiczne punkty omawianej koncepcji. W części ostatniej omówię dalszy rezonans poglądów Twardowskiego na gruncie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, związany z paralelizmem między epistemologią i semiotyką oraz sprowadzeniem teorii analizy do teorii definicji.

dzień i godzina

(Piątek) 11:00 - 11:30

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Marek Maciejczak

Politechnika Warszawska

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X