Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00Kazimierz Ajdukiewicz a program „łatwej ontologii”dr Artur Kosecki (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Ontologii i Metafizyki

abstrakt

“Według Kazimierza Ajdukiewicza poznanie ma przede wszystkim charakter językowy (Jedynak 2003). Jedną z konsekwencji takiego założenia jest to, że poglądy ontologiczne winny być zrelatywizowane do języka, w którym są one głoszone. Podobnie zapatrywał się na tę kwestię Rudolf Carnap (1950/2005). Twierdził, że przedmiotowe pytania o istnienie można formułować jedynie na gruncie odpowiedniego schematu pojęciowego. W literaturze przedmiotu takie podejście do ontologii określa się jako deflacyjne (Tahko 2015).
W niniejszej prezentacji zajmę się przedstawioną przez Amie Thomasson interpretacją poglądów Carnapa na ontologię (2015). Według Thomasson należycie rozumiane pytania ontologiczne formułowane są na podstawie określonej aparatury pojęciowej, a na takie pytania udziela się odpowiedzi, odwołując się do pojęciowych kompetencji oraz metod empirycznych. Thomasson uważa zagadnienia ontologiczne za stosunkowo łatwe do rozstrzygnięcia. Tak rozumianą ontologię określa mianem „łatwej ontologii”.
Celem referatu jest wykazanie, że Ajdukiewicz mógłby przyjąć konsekwencje tak rozumianego programu ontologii, czyli uznać, że rozwiązanie problemów ontologicznych jest stosunkowo łatwe. W celu uzasadnienia tezy odniosę się do jego artykułu „W sprawie pojęcia istnienia” (1951/2006). Przedstawię argumenty za tym, że jest on jednym z prekursorów „łatwej ontologii” oraz antycypuje współczesne dyskusje metaontologiczne.

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-202 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Ontologii i MetafizykiPrzewodniczący Sekcji: dr hab. Marek Piwowarczyk prof. KUL
Sekretarz Sekcji: dr Bartłomiej Skowron (PW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X