Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:3018:00Jurysprudencja w rozważaniach o źródłach prawa. Praktyka i teoria europejskich tradycji prawnychmgr Przemysław Andrzej Lewicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)17:30 - 18:00 C-605 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki

abstrakt

Jurysprudencja, rozumiana przez anglosaską kulturę prawną jako dorobek uczonej myśli prawniczej, była często ważnym elementem rozważań, tak praktycznych jak i filozoficznych, nad systemem źródeł prawa. Ślady dyskusji na ten temat da się odnaleźć już w starożytnym prawie rzymskim, po tamtym zaś okresie powracała ona przez cały czas aż po moment obecny (w którym, wydawałoby się, jest rozstrzygnięty poprzez częste ścisłe, ustawowe katalogi źródeł prawa). Problem teoretyczny związany ze wspomnianą dyskusją da się sformułować w następujący sposób: czy jurysprudencja może być źródłem prawa w sensie źródła powstawania prawa, innymi słowy: czy rozważaniom uczonych prawników można przyznać tego typu autorytet/moc obowiązującą? Podczas wystąpienia przestawiony zostanie przyczynkowy szkic do rozważań nad praktyką orzeczniczą i ustawodawczą oraz nad teorią w tym zakresie. W szczególności ukazane zostaną rozwiązania systemowe i myśl angielska, w obrębie której to tradycji prawnej problem ten został rozwiązany najbardziej kompleksowo, w tym poprzez powstanie konstrukcji tzw. books of authority, tzn. tekstów uczonych prawników, którym przydano autorytet obowiązujący tej samej kategorii (choć nie stopnia) co autorytet leading cases i statutów. Celem rozprawy będzie uprawdopodobnienie tezy o uniwersalności istoty (choć nie formy) rozwiązań angielskich, będących podsumowaniem praktyki i teorii kształtującej się już od XIV wieku.

dzień i godzina

(Czwartek) 17:30 - 18:00

sala

C-605 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Społeczeństwa, Prawa i PolitykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Jakub Szczepański (UJ)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X