Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz10:3011:00Język z perspektywy logiki i lingwistykiprof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

abstrakt

Analiza relacji pomiędzy logiką a lingwistyką musi uwzględniać wiele elementów, m.in.:

  • przedmiot badań (języki naturalne lub sztuczne, języki formalne lub nieformalne, języki realne lub idealne);
  • aspekt badań (syntaktyka, semantyka, pragmatyka; defekty logiczne lub lingwistyczne);
  • cel badań (opis lub eksplikacja, konstrukcja lub interwencja).

Historycznym tłem do analizy tych złożonych relacji będą w referacie prace przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Program metodologiczny Kazimierza Twardowskiego, założyciela tej szkoły, był par excellence interdyscyplinarny. Dla przykładu, jego słynne dzieło „O czynnościach i wytworach” ma podtytuł: „kilka uwag Z POGRANICZA psychologii, gramatyki i logiki” (Twardowski 1912). Maria van der Schaar komentowała ten fakt następująco: „Metoda filozoficzna Twardowskiego może być scharakteryzowana jako angażująca trzy dyscypliny. Analiza logiczna splatać ma analizę psychologiczną z pewnymi dystynkcjami gramatycznymi” (Schaar 2015, 24).

Twardowski rozważał problemy leżące na granicy psychologii, gramatyki, logiki i fizjologii również w wielu innych pracach, a także w ramach wykładów uniwersyteckich. Nic dziwnego, że i uczniowie Twardowskiego podjęli te zagadnienia. W szczególności np. Maria Ossowska (1929), Kazimierz Ajdukiewicz (1960), Tadeusz Kotarbiński (1963) i Izydora Dąmbska (1964) zaproponowali pewne modele relacji pomiędzy logiką a lingwistyką. Rekonstrukcja tych modeli rzuca pewne światło także na współczesne dyskusje dotyczące współzależności między tytułowymi dyscyplinami.

Wybrana bibliografia

Ajdukiewicz, Kazimierz (1960/1965). Związki składniowe między członami zdań oznajmujących. [W:] K. Ajdukiewicz. Język i poznanie. T. II. Warszawa 1965, PWN, s. 344-355.

Dąmbska, Izydora (1964/1975). Niektóre pojęcia gramatyki w świetle logiki. [W:] I. Dąmbska. Znaki i myśli. Wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. Warszawa 1975, PWN, s. 71-86.

Kotarbiński, Tadeusz (1963/1971). Spór o desygnat. [W:] J. Pelc (red.), Semiotyka polska 1895-1969. Warszawa 1971, PWN. S. 90-96.

Ossowska, Maria (1929/1093). Stosunek logiki do gramatyki. [W:] O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Warszawa 1983, PWN, pp. 136-158.

Van der Schaar, Maria (2015). Kazimierz Twardowski: a Grammar for Philosophy. Leiden-Boston: Brill-Rodopi.

Kazimierz Twardowski (1912/1965). O czynnościach i wytworach. [W:] K. Twardowski. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa 1965, PWN, s. 217-240.ek_bibliografia

dzień i godzina

(Wtorek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-217 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Semiotyki i Filozofii JęzykaPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
Sekretarz Sekcji: mgr Natalia Karczewska (UW)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X