Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00Jak możemy (etycznie) wartościować technikę?Dr Wojciech Jerzy Bober (Uniwersytet Warszawski)10:30 - 11:00 GG-248 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Techniki

abstrakt

Moralne wartościowanie techniki z jednej strony wydaje się koniecznością, z drugiej zaś napotyka na pewne problemy i bariery, praktyczne i teoretyczne, których najradykalniejszym wyrazem jest teza determinizmu technicznego (uznająca autonomiczny charakter rozwoju techniki). Często też wyraża się też przekonanie, iż technika jest z moralnego punktu widzenia neutralna, a zatem ocenie moralnej mogą podlegać jej użycia, a nie ona sama. Ale dawno temu już zwrócono uwagę na to, że technika jest rodzajem działania ludzkiego, nie ma więc żadnych powodów, by wykluczyć ją z zakresu oceny moralnej, o ile tylko przyjmujemy, że ludzkie działania prima facie podlegają ocenie moralnej. O ile w teorii konieczność namysłu nad techniką nie budzi specjalnych wątpliwości, o tyle praktyka wydaje się nie zgadzać z teorią: widać to wyraźnie np. w przypadku współczesnej techniki wojennej, gdzie rozwój uzbrojenia nie zawsze idzie w parze z poprawną oceną normatywną.

Wydaje się, że te trudności wynikają – przynajmniej częściowo – z niezbyt dokładnej analizy relacji między techniką a etyką: w dyskursie na temat moralnej oceny techniki często traktuje się technikę i jej ocenę moralną jako dwie niezależne sprawy, nie powiązane ze sobą w istotny sposób. Moja propozycja sprowadza się do ponownego przemyślenia tego podejścia: jako działalność ludzka, technika wyposażona jest w pewną celowość i powiązana z ludzkimi interesami, tak więc moralna ocena techniki nie jest czymś całkowicie zewnętrznym względem tego zjawiska.

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

GG-248 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii TechnikiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Lech W. Zacher (em.)
dr Bartłomiej Knosala (Politechnika Śląska)

obradom przewodniczy

dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X