Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz11:0011:30Intuicja niezgody w kontekstualizmiemgr Natalia Karczewska (Uniwersytet Warszawski)11:00 - 11:30 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

abstrakt

Niezgoda występująca w sytuacji przypisywania takich własności, jak bycie smacznym, stanowi problem dla kontekstualistycznych teorii treści. Jeżeli bowiem predykat „smaczny” ma miejsce na ukrytą zmienną lub argument, który w kontekście wypowiedzenia uzupełniany jest o źródło subiektywności (np. standard mówiącego), to nie ma jednego sądu, który jeden mówiący stwierdza, a drugi odrzuca. Rozważmy poniższy dialog:
X: Szparagi są smaczne.
Y: Nie, szparagi nie są smaczne.
Wydaje się, że między X-em a Y-iem zachodzi niezgoda, ale kontekstualizm nie oferuje prostego wyjaśnienia tej intuicji, bowiem sąd wyrażony przez X-a to sąd, że szparagi są smaczne wg X-a, a sąd wyrażony przez Y-ka to sąd, że szparagi nie są smaczne wg Y-ka. W ostatnich latach zaproponowano wiele rozwiązań mających na celu ocalenie kontekstualizmu przed zarzutem z utraconej niezgody, bowiem uznaje się go za stanowisko, które satysfakcjonująco opisuje semantykę predykatów subiektywnych, m.in.: wyjaśnienia presupozycyjne (López de Sa 2008, 2015), metajęzykowe (Sundell & Plunkett 2013), czy hybrydowe (Huvenes 2012, Marques 2014). W referacie skupiam się zwłaszcza na tych ostatnich, które polegają na próbie pogodzenia ekspresywizmu z kontekstualizmem. Z jednej strony mówią one, że treść wyrażona w wypowiedziach na temat smaku jest taka, jak postuluje kontekstualizm. Z drugiej, że takim wypowiedziom zazwyczaj towarzyszy wyrażenie nastawienia niepropozycjonalnego, np. pragnienia lub preferencji. W ten sposób teoria hybrydowa unika najczęstszych zarzutów wysuwanych pod adresem ekspresywizmu, a jednocześnie korzysta z niektórych jego założeń, żeby wyjaśnić zjawisko niezgody na temat smaku, które rozumiane jest jako konflikt postaw niepropozycjonalnych. W wystąpieniu argumentuję, że komponent ekspresywistyczny nie jest tak bezproblemowy, jak może się wydawać. Wyjaśnianie intuicji niezgody poprzez odwołanie się do postaw nie działa w przypadku nieszczerości uczestników. Ponadto, pojęcie konfliktu postaw nie jest jasno zdefiniowane. Proponuję zatem alternatywne wyjaśnienie intuicji niezgody w terminach aktów mowy. W zaproponowanej koncepcji, asercji wzbogaconego sądu towarzyszyć może – w pewnych okolicznościach – inna illokucja: pochwała lub krytyka. Przeciwne moce illokucyjne tych aktów odpowiadają za wrażenie niezgody

dzień i godzina

(środa) 11:00 - 11:30

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Semiotyki i Filozofii JęzykaPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
Sekretarz Sekcji: mgr Natalia Karczewska (UW)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X