Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz17:0017:30Informacja bazowa w teorii i praktyce naukowych wnioskowań i komunikacji.dr Adam Kubiak (Fundacja Optimum Pareto)17:00 - 17:30 CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Metodologii i Filozofii Nauki

abstrakt

“Można powiedzieć, że nauka jest obarczona wieloma problemami, z których to niektóre uderzają w jej wartość poznawczą. Filozofia nauki jest w sposób szczególny zaangażowana właśnie w takie problemy, jak na przykład spór o to, które podejście statystyczne jest lepszym standardem dla wnioskowań naukowych, problem niemożliwości wiernego odtworzenia eksperymentów, czy problem wpływów wartości pozapoznawczych na wyniki poznania naukowego. Tego typu problemy są mocno powiązane z zagadnieniami sposobów włączania do wnioskowań naukowych różnego typu informacji nie będącej treścią obserwacji wykonanej podczas przeprowadzonego badania. Tę informację można nazwać informacją bazową.

Można wyróżnić wiele typów informacji bazowej która może wpłynąć na proces i wynik wnioskowania w nauce. Jednym z nich będą hipotetyczne założenia odnośnie badanej rzeczy, innym będzie uprzednia wiedza odnośnie tej rzeczy, a jeszcze innym informacja o kosztach badania, albo etycznych konsekwencjach ryzyka popełnienia błędu poznawczego.

Niniejszy projekt ma pomóc w lepszym zrozumieniu mechanizmów stojących za problemami poznania naukowego, takimi jak powyższe, poprzez uważne przyjrzenie się zarówno teorii jak i praktyce włączania tego rodzaju informacji do wnioskowań naukowych.

Celem tego projektu jest odkrycie jak się ma hipotetyczna wiedza na temat tego jak i które typy informacji należy bądź nie należy uwzględniać we wnioskowaniach naukowych, do tego, które typy informacji i w jaki sposób uwzględniają badacze w rzeczywistości.

Problem informacji bazowej ma dwa aspekty: normatywny i opisowy. W ramach normatywnego, teoretycznego aspektu, można zadać pytanie: które typy informacji bazowej mogą, powinny i w jaki sposób, być włączane we wnioskowania naukowe? W ramach aspektu opisowego pytanie brzmi: jak w rzeczywistości naukowej przebiega proces włączania informacji bazowej i na jakie można wskazać problemy, związane z jej uwzględnianiem w rzeczywistej praktyce badawczej?

Ten projekt ma za zadanie połączyć te dwa aspekty w jeden przy wykorzystaniu teorii grafów oraz metod analizy danych ilościowych podobnych metodom naukowym, aby móc wydobyć konkluzje filozoficzne na temat współzależności pomiędzy teorią a praktyką włączania informacji bazowej do wnioskowań naukowych.

dzień i godzina

(Czwartek) 17:00 - 17:30

sala

CTW-304 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Metodologii i Filozofii NaukiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (UŁ)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Będkowski (UW)

obradom przewodniczy

Michał Będkowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X