Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz18:1518:45In dubio pro reo. Pozamoralny argument na rzecz zaniechania aborcjidr hab. Mariusz Grygianiec (Uniwersytet Warszawski)18:15 - 18:45 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

W tradycyjnych argumentach na rzecz moralnej niedopuszczalności aborcji (np. z przynależności gatunkowej czy ciągłości rozwojowej) jedną z przesłanek jest przekonanie, ze każdy płód jest człowiekiem. Przesłankę tę wykorzystuje też najprostszy argument antyaborcyjny, wysłowiony zgrabnie przez Bogusława Wolniewicza: (1) zabijanie człowieka jest złe („Nie wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego” Wj 23, 6); (2) każdy płód jest człowiekiem; (3) zabijanie płodu jest złe. W sporze na temat dopuszczalności spędzania płodu inkryminowana przesłanka bywa kwestionowana. W rezultacie dochodzi do radykalnej polaryzacji stanowisk. Polaryzacja owa skutkuje przeoczeniem ewentualności argumentacyjnej, w której wspomniana przesłanka jest „wzięta w nawias”. Proponowane wystąpienie odwołuje się do argumentacji Wolniewicza, ale przebudowuje ją w ten sposób, że odnośną przesłankę podaje w wątpienie („nie wiadomo, czy każdy płód jest człowiekiem”, „jest nieustalone, czy każdy płód jest człowiekiem”). Zmodyfikowana argumentacja – wraz z innymi przesłankami – prowadzi do konkluzji, że rozsądniej (lepiej) jest powstrzymać się przed zabijaniem płodu. Konkluzja owa, choć jest pozamoralna (nie stwierdza, że aborcja jest czymś moralnie niedopuszczalnym), przemawia przeciw praktykom aborcyjnym.

dzień i godzina

(Wtorek) 18:15 - 18:45

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

dr Zbigniew Zalewski

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X