Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz19:1519:45zmiana terminuIle razy można umierać? Problem śmierci sztukidr Magdalena Wołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)19:15 - 19:45 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

abstrakt

Myśl o śmierci sztuki, rozumianej to jako utrata znaczenia, konsekwencja permanentnego kryzysu, koniec projektu historii sztuki, czy – w nieco łagodniejszej wersji – jako koniec pewnej narracji o sztuce stanowi ważny punkt orientacyjny filozoficznego namysłu nad sztuką (choć często bywa po prostu efektem popularności autorów takich jak Hegel, Croce, Witkiewicz, Belting, Danto, Eco, Vattimo, Baudrillard, Kuspit).

Proponuję by do opisu tzw. śmierci sztuki wykorzystać rudymentarne narzędzia kognitywnej koncepcji metafory, stworzonej przez Lakoffa i Johnsona. Pokażę, że śmierć sztuki nie jest założycielską metaforą, lecz wynikiem stosowania bardziej prymarnego metaforycznego obrazu, zgodnie z którym SZTUKA TO ORGANIZM lub SZTUKA TO OSOBA.

Teza jaką zamierzam przedstawić, głosi, że śmierć sztuki jest efektem projekcji metaforycznej, która każe upatrywać w sztuce cech organicznych. Skoro konceptualizujemy sztukę jako organizm, to jedną z jej ważniejszych kategorii staje się śmiertelność. Stąd łatwość formułowania tez o śmierci nurtów, kierunków i sztuki w ogóle.

Spróbuję pokazać, że w opisie dowolnego, artystycznego zjawiska kategoria śmierci staje się wysoce problematyczna. A przede wszystkim, że w dyskursie o śmierci sztuki dochodzi do nieporozumienia, będącego wynikiem błędu kategorialnego. Błąd ten oparty na konceptualizacji, pozwala utrzymywać się nierozstrzygalnym sporom.

dzień i godzina

(środa) 19:15 - 19:45

sala

GG-207 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Sztuki i EstetykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Bogna J. Gladden-Obidzinska (UW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X