Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz18:4519:15Hugh McCann o teodyceiprof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)18:45 - 19:15 CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

Wystąpienie poświęcone jest poznawczej roli materialnych artefaktów w myśleniu religijnym. Nawiązując do koncepcji poznania rozszerzonego argumentuję, że materialne artefakty odgrywają kluczową rolę w genezie, przetwarzaniu i stabilizowaniu pojęć i przekonań religijnych. Ponadto wpływają na poczucie rzeczywistości postulowanych kulturowo istot i zjawisk nadprzyrodzonych. Pojęciowy świat religii jest tworzony i reprodukowany w oparciu o aspekty materialnego środowiska, w którym działają podmioty religijne. Powstające w wyniku intencjonalnych działań artefakty używane są następnie jako narzędzia religijnego myślenia. W szczególności leżą one u podłoża znacznej liczby religijnych konceptualizacji, determinują niektóre cechy przekonań religijnych oraz zakorzeniają struktury pojęciowe w różnych aspektach materialnego środowiska. Do najistotniejszych funkcji materialnych artefaktów należą takie funkcje, jak poszerzanie pamięci biologicznej poprzez przechowywanie informacji poza organizmem, przekształcanie reprezentacji umysłowych w reprezentacje kolektywne, stabilizowanie reprezentacji umysłowych poprzez zakorzenianie ich w materialnych artefaktach, nadawanie konkretnej i intersubiektywnie uchwytnej formy abstrakcyjnym i zwykle nie w pełni zrozumiałym ideom, a także indukowanie poczucia rzeczywistości kulturowo postulowanych istot i zjawisk nadprzyrodzonych.

dzień i godzina

(Wtorek) 18:45 - 19:15

sala

CTW-104 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X