Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00Habitualności w Husserlowskiej teorii świadomościprof. dr hab. Marek Maciejczak (Politechnika Warszawska)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

Edmund Husserl w późniejszych pismach określił świadomość jako „system intencjonalnych funkcji”, „system intencjonalnych operacji”. Jego korelatem jest spójny i nacechowany prawidłowościami świat. Ujęcie świadomości jako systemu miało umożliwić lepsze zrozumienie owej skomplikowanej, dynamicznej, złożonej i wielowarstwowej całości, jaką jest świadomość, podstawy jej niezwykłej efektywności oraz kruchej autonomii – względnej niezależności od systemów, w których jest umieszczona, wyjaśnić efektywność ludzkiego poznania. Cel dążeń Husserla trafnie wyraził Stefan Strasser: „Jeśli bowiem świadomość osiągnie pełną jasność względem swojej immanentnej sprawczości (Leistungen) i jej płynących z istoty praw, to nie można przeciwstawić jej transcendencji, jako zasadniczo zagadkowej”.

W systemie intencjonalnych funkcji jednym z najważniejszych aspektów są habitualności – modele, wzorce, reprezentacje mentalne, które powstają w procesie „typizacji” i odtąd kierują naszym zwykłym myśleniem i działaniem. Husserl przypisuje habitualnościom szereg funkcji. Dzięki nim wstępnie określony jest rodzaju obiektu, jego cechy i własności oraz wyznaczone w zasadzie sposoby jego poznawania. Habitualności połączone w szersze struktury – sieci – zapewniają ogólną znajomość sytuacji, w jakiej znajduje się podmiot oraz jego najbliższego otoczenia. Ostatecznie określają także zakres praktycznych możliwości, celów i interesów podmiotu. Mają istotny wkład w kształtowaniu pojęć, zakres możliwości ściśle poznawczych podmiotu. Przedstawiony zostanie proces konstytucji habitualności i jej miejsce w świadomości jako systemie intencjonalnych funkcji.

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Włodzimierz Lorenc

Uniwersytet Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X