Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30Greckie źródła fallibilizmudr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:00 - 11:30 C-201A (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

abstrakt

Referat skupia się na rozpoznaniu i krytycznym rozważeniu antecedencji fallibilizmu w starożytnej filozofii greckiej. W pierwszej kolejności, z uwagi na fakt, że fallibilizm jest stanowiskiem, którego charakterystyka daleka jest od jednoznaczności, dokonana zostanie wstępna i ogólna charakterystyka tego „parasolowego” stanowiska. Wyodrębniony zostanie (wspólny różnym wersjom stanowisk fallibilistycznych) rdzeń znaczeniowy tej doktryny, a w szczególności ukazany zostanie zarówno jej wymiar negatywny, jak i pozytywny. Zasadnicza część rozważań będzie próbą poszukiwania w dziejach myśli filozoficznej historycznych źródeł fallibilizmu. Wbrew dość powszechnemu przekonaniu źródła te wydają się być o wiele wcześniejsze niż filozofia akademicka i sceptycyzm postpyrronowy. Trudno zatem uznać, jak czyni wielu badaczy, że Karneades był prekursorem tego stanowiska jako antyfundamentalista epistemologiczny. Poszukiwania te należy skierować raczej w stronę myślicieli przedplatońskich, czyli do okresu zanim dominującym stał się model pojmowania wiedzy w standardzie ἐπιστήμη. Zwieńczeniem rozważań będzie przegląd argumentów dotyczących fallibilistycznej interpretacji poglądów wczesnych filozofów greckich, przede wszystkim Ksenofanesa i Parmenidesa. Fragmenty tych myślicieli zostaną przeanalizowane pod kątem możliwego odczytania fallibilistycznego, zarówno w aspekcie pozytywnym, jak i negatywnym. Ukazane zostaną zarówno argumenty sprzyjające takiej wykładni, jak również te, które pozwalają odczytywać ich koncepcje w duchu antyfallibilistycznym.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

C-201A (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i ŚredniowiecznejPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (PAN)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. PAN

obradom przewodniczy

dr hab. Dariusz Kubok, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X