Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:3018:00Gottfrieda Wilhelma Leibniza teoria wszystkiego. Uwagi o "Hypothesis physica nova"lic. Adam Skowron (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

abstrakt

Jednym z pierwszych problemów filozofii była kwestia natury rzeczywistości – co stanowi zasadę bytu? Dlaczego świat, który nas otacza, ma taką a nie inną postać? Pytania te zdominowały dyskurs filozoficzny okresu przedsokratejskiego, stając się później podstawą głównych problematów ontologii i metafizyki. Myśl, że opis całej rzeczywistości można sprowadzić do opisu jednego elementu, pobudzała filozofów do poszukiwań takiego prawa, według którego można by wyjaśnić wszystkie zjawiska we wszechświecie.
Próba konstrukcji Teorii wszystkiego jest kojarzona z takimi postaciami jak J.R. Boszković czy Immanuel Kant. Znacznie wcześniej, bo już w roku 1671, próbę tę podjął Gottfried Wilhelm Leibniz na łamach Hypothesis Physica Nova. Wychodząc od kilku podstawowych pojęć, takich jak ruch, światło i eter, Leibniz stworzył teorię mającą wytłumaczyć rzeczywistość zarówno w skali makro (cały wszechświat) jak i mikro (elementy proste). Teoria ta pozostała jednak niedoceniona a w konsekwencji niemal zupełnie zapomniana.
Wystąpienie będzie przedstawieniem rozumowania Leibniza oraz jego oceną. Zostanie także dokonana analiza porównawcza teorii wszystkiego Leibniza z tą Immanuela Kanta.

dzień i godzina

(Piątek) 17:30 - 18:00

sala

C-324 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwaprzewodniczący Sekcji ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
sekretarz Sekcji o. dr Jacek Poznański SJ (AIK)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X