Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:3018:00Gottfrieda Wilhelma Leibniza teoria wszystkiego. Uwagi o "Hypothesis physica nova"lic. Adam Skowron (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)17:30 - 18:00 C-324 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

abstrakt

Jednym z pierwszych problemów filozofii była kwestia natury rzeczywistości – co stanowi zasadę bytu? Dlaczego świat, który nas otacza, ma taką a nie inną postać? Pytania te zdominowały dyskurs filozoficzny okresu przedsokratejskiego, stając się później podstawą głównych problematów ontologii i metafizyki. Myśl, że opis całej rzeczywistości można sprowadzić do opisu jednego elementu, pobudzała filozofów do poszukiwań takiego prawa, według którego można by wyjaśnić wszystkie zjawiska we wszechświecie.
Próba konstrukcji Teorii wszystkiego jest kojarzona z takimi postaciami jak J.R. Boszković czy Immanuel Kant. Znacznie wcześniej, bo już w roku 1671, próbę tę podjął Gottfried Wilhelm Leibniz na łamach Hypothesis Physica Nova. Wychodząc od kilku podstawowych pojęć, takich jak ruch, światło i eter, Leibniz stworzył teorię mającą wytłumaczyć rzeczywistość zarówno w skali makro (cały wszechświat) jak i mikro (elementy proste). Teoria ta pozostała jednak niedoceniona a w konsekwencji niemal zupełnie zapomniana.
Wystąpienie będzie przedstawieniem rozumowania Leibniza oraz jego oceną. Zostanie także dokonana analiza porównawcza teorii wszystkiego Leibniza z tą Immanuela Kanta.

dzień i godzina

(Piątek) 17:30 - 18:00

sala

C-324 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwaprzewodniczący Sekcji ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
sekretarz Sekcji o. dr Jacek Poznański SJ (AIK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X