Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz17:0017:30Georgesa Lemaître’a koncepcja relacji nauka-religiadr hab. Dariusz Dąbek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)17:00 - 17:30 C-306 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwa

abstrakt

Tworzenie w miarę całościowego, a zarazem spójnego obrazu świata jest jednym z głównych celów poznawczej działalności człowieka. W obrazie takim występują elementy naukowe, filozoficzne (metafizyczne, epistemologiczne, filozoficzno-przyrodnicze, etyczne) i teologiczne. W procesie tworzenia tego obrazu i ustalania zależności między nauką i religią ważną rolę odgrywa analiza filozoficzna. Z jednej bowiem strony teorie naukowe wykazują otwartość na różnego typu interpretacje filozoficzne, z drugiej zaś obecne w światopoglądzie elementy teologiczne ujmowane w perspektywie filozoficznej charakteryzują się otwartością na wyniki nauki. Dokonana w taki sposób synteza może stać się wartościową propozycją formowania światopoglądu opartego na osiągnięciach nauki, dopełnionego elementami ich filozoficznej interpretacji i niestojącymi do nich w opozycji przekonaniami religijnymi.

W analizie poglądów Lemaître’a dotyczących rozpatrywanej problematyki został wykorzystany zaproponowany przez Iana Barboura schemat interpretacyjny, w którym wyróżnione są cztery typy relacji nauka-religia: 1) konflikt, 2) niezależność (neutralność), 3) dialog, 4) integracja. Twórca hipotezy Atomu Pierwotnego (nazwanej później teorią Wielkiego Wybuchu) był zwolennikiem niezależności obydwu dziedzin. Akceptując zarówno osobliwość początkową jak i wiarę w Boga-Stwórcę, w kwestii relacji między nauką a wiarą kierował się zasadą rozdziału. Uważał je za dwie a pełni autonomiczne, choć niewykluczające się płaszczyzny ludzkiego poznania, których nie należy mieszać. W badaniach naukowych uczony winien dystansować się od przekonań religijnych. Nie oznacza to wprawdzie zakazu interpretowania teorii naukowych w duchu jakiejś filozofii lub religii. Jednakże żadna z takich interpretacji nie może wchodzić w zakres nauki. Kierując się taką zasadą, Lemaître sprzeciwiał się utożsamianiu osobliwości początkowej z początkiem rozumianym jako momentem stworzenia świata z niczego. Podkreślał, że osobliwość początkowa jest neutralna względem kwestii metafizycznych czy religijnych i jako taka nie stanowi poparcia ani chrześcijańskiej tezy o stworzeniu świata z nicości, ani też materialistycznej tezy negującej istnienie rzeczywistości transcendentnej.

dzień i godzina

(środa) 17:00 - 17:30

sala

C-306 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Filozofii Przyrody i Filozofii Przyrodoznawstwaprzewodniczący Sekcji ks. prof. Janusz Mączka (UPJPII)
sekretarz Sekcji o. dr Jacek Poznański SJ (AIK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X