Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz10:3011:00George Berkeley i John Stuart Mill o pożytkach płynących z religiidr Przemysław Spryszak (Uniwersytet Jagielloński)10:30 - 11:00 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej sympozjum lub panel:Filozofia a religia

Sympozjum pt. Filozofia a religia

abstrakt

Pragnę pokrótce rozważyć argumenty “za” i “przeciw” w kwestii użyteczności religii, przedłożone przez (odpowiednio) George’a Berkeleya oraz Johna Stuarta Milla; przez tego pierwszego przede wszystkim w “Biernym posłuszeństwie” (1712) oraz “Alkifronie” (1732), natomiast przez drugiego głównie w rozprawie “The Utility of Religion” (1874). Rozważenie to będzie uwzględniać różnice znaczeniowe, jakie z konieczności wchodzą w grę w przypadku zestawienia koncepcji chronologicznie odmiennych. Dotyczy to w szczególności pojęcia szczęścia, ważnego dla stanowiska utylitarystycznego, którego zwolennikami (na swój sposób) byli obydwaj ci filozofowie. Twierdzę, że pomimo tego rodzaju odmienności znaczeniowych racje obu stron są porównywalne i że porównanie to wypada jednak na korzyść krytyki, przedłożonej w czasach nam bliższych przez J. S. Milla.

dzień i godzina

(środa) 10:30 - 11:00

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X