Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz11:4512:15From freedom to knowledge and back? Freedom, knowldege and cultural politics in Richard Rorty's viewmgr Patryk Zając (Uniwersytet Śląski w Katowicach)11:45 - 12:15 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

„Zadbać o wolność” od wszystkich form „presji” – jest to jeden z najważniejszych postulatów, jakie można zidentyfikować w poglądach Richarda Rorty’ego. Zamierzam pokazać, jak ten postulat, który ma bezpośrednie przesłanie etyczne, obejmuje także osiąganie celów poznawczych. Moim zdaniem proces ten odbywa się w ramach relacji wolność-wiedza (FrK), gdzie wolność (F) jest warunkiem wiedzy (K). Nadawanie symetrii tej relacji to zadanie polityki kulturalnej, dzięki której może stawać się bardziej prawdopodobne, że wzrost (K) oznacza wzrost (F). Aby uzasadnić to stanowisko, zacznę od wyjaśnienia założenia, na którym opiera się moje twierdzenie: Rorty uznał (F) za warunek wystąpienia (K). Spróbuję scharakteryzować to założenie jako rezultat poglądów Rorty’ego na uzasadnienie mające charakter społeczny, wskazując, że (FrK) jest asymetryczna i dlatego przejście od (K) na powrót do (F) jest aporią. Jej rozwiązanie zaproponowane przez Rorty’ego polegało na uznaniu prymatu polityki kulturalnej (tj. priorytetu ciągłej analizy celów społeczno-politycznych względem innych celów kulturowych, zwłaszcza poznawczych). W ten sposób Rorty próbował uczynić (FrK) symetryczną, chcąc utorować drogę od wzrostu wiedzy do wzrostu wolności. Na zakończenie spróbuję również wskazać granice skuteczności tej strategii.

dzień i godzina

(Piątek) 11:45 - 12:15

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG

Politechnika Gdańska

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X