Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz12:1512:45Filozofie Wschodu w oczach ludzi Zachodu – konsekwencje dla koncepcji filozofiidr Maciej St. Zięba (Zaozhuang University (Zaozhuang Xueyuan))12:15 - 12:45 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Epistemologii i Metafilozofii

abstrakt

Można zaobserwować różnorakie reakcje ludzi Zachodu w kontakcie z filozofiami Wschodu (Indii, Chin itp.) – od stanowiska „filozoficznych fundamentalistów”, wyrażającego się w czystej, totalnej negacji tych ostatnich jako filozofii (np. pod pretekstem, że filozofia jako odrębny typ aktywności powstała tylko w Grecji, a poza nią istniała jedynie religia, ideologia i „co najwyżej” mądrość), po – często w reakcji na powyższe – stanowisko „filozoficznych wyznawców Nowej Ery”, polegające na całkowitym odrzucenie wartości filozofii zachodniej (np. pod pretekstem, że jest to jedynie pusta spekulacja, skażona piętnem „oryginalności” myśli) i akceptację jedynie (którejś) filozofii wschodniej jako „pełni prawdy życia”. W wystąpieniu chcę się skupić na pierwszym z ww. stanowisk, przedstawiając jego różne typy.

Pierwszą przyczyną jest niewątpliwie słaba znajomość źródeł (tekstów) filozoficznych Wschodu (łatwo się wtedy formułuje tezy i potwierdza stereotypy). Przyczyną zasadniczą jest jednak zbytnie przywiązanie do pewnych koncepcji (definicji) filozofii na Zachodzie – zbyt łatwe dzielenie ich na tzw. „racjonalne” i tzw. „irracjonalne” (zob. A. B. Stępień) – i przylepianie tej drugiej etykietki filozofiom Wschodu.

Chcę pokazać, jak nieracjonalne (redukcjonistyczne) jest tworzenie koncepcji filozofii nie na podstawie ogółu dostępnych faktów o typach filozofowania ludzkości, lecz na podstawie z góry przyjętych założeń, jako samego tylko „filozofowania”, z pomijaniem jego wpływu na życie filozofujących. Rzetelnie filozoficznym podejściem wydaje się filozofia porównawcza, która pokaże, że filozofia na Wschodzie jest też racjonalną analizą rzeczywistości, połączoną często z praktyką „ćwiczeń duchowych” (w rozumieniu P. Hadota).

dzień i godzina

(Piątek) 12:15 - 12:45

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Epistemologii i MetafilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)
Sekretarz Sekcji: dr Marcin Trybulec (UMCS)

obradom przewodniczy

dr hab. Andrzej Lisak, prof. PG

Politechnika Gdańska

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa B

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X