Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz18:4519:15Filozofia realistyczna jako narzędzie oceny prawdziwości doktryn religijnychdr hab. Robert T. Ptaszek, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)18:45 - 19:15 CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Filozofii Religii

abstrakt

Wystąpienia ma pokazać, co na temat prawdziwości doktryny konkretnej wspólnoty religijnej ustalić można posługując się realistyczną filozofią religii, wypracowaną i rozwijaną w Lubelskiej Szkole Filozoficznej. 

Prezentowaną metodę stosuję przede wszystkim do badania alternatywnych wobec chrześcijaństwa form religijność, które zalicza się do dwóch kategorii. Reprezentantem pierwszej był ruch New Age. Jego przedstawiciele uważali, że era chrześcijaństwa dobiega końca. W tej sytuacji za niezbędne uznali zastąpienie tradycyjnej religi duchowością dostosowaną do potrzeb ludzi Nowej Ery. Natomiast założyciele alternatywnych ruchów religijnych, odwołujących się do Biblii, nie podważali wyjątkowej roli religii opartej na zawartym w Biblii objawieniu. Uważali jednak, że działające dotychczas Kościoły oraz wspólnoty religijne wypaczyły sens biblijnego objawienia. 

Filozofia pozwala na ocenę prawdziwości doktryn ruchów religijnych należących do obu wspomnianych nurtów alternatywnej religijności.

W wystąpieniu pokazuję, że podstawowego przedmiotu filozoficznych badań nie stanowi prawdziwość doktryn religijnych w ścisłym sensie, lecz ich racjonalność. Aby ją zweryfikować, trzeba najpierw na podstawie tekstów źródłowych zrekonstruować doktrynę badanego ruchu. Następnie konieczna jest filozoficzna analiza głównych jej elementów. Istotne jest zwłaszcza ustalenie, do jakich koncepcji świata, człowieka i – przede wszystkim – Boga doktryna ta się dowołuje. Dopiero wtedy zaczyna się właściwa jej ocena. 

Filozofia umożliwia przede wszystkim ocenę niesprzeczności konkretnej doktryny religijnej. Aby tego dokonać, trzeba najpierw zbadać, czy doktryna ta spełnia warunek wewnętrznej niesprzeczności (spójności). Dalszy etap badań polega na weryfikacji zewnętrznej niesprzeczności. W tym celu należy ustalić, czy badana doktryna nie zawiera twierdzeń sprzecznych z obrazem świata, którego dostarczają nauki szczegółowe oraz metafizyka i antropologia filozoficzna. Niespełnienie tych warunków pozwala negatywnie zweryfikować jej prawdziwościowe aspiracje. 

Choć zatem nie istnieją filozoficzne procedury pozwalające definitywnie rozstrzygnąć kwestię prawdziwości doktryn konkretnych religii, to za pomocą realistycznej filozofii dokonać można ich wstępnej weryfikacji.

 

dzień i godzina

(Czwartek) 18:45 - 19:15

sala

CTW-102 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Filozofii ReligiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Dariusz Łukasiewicz (UKW)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Ryszard Mordarski, prof. UKW

obradom przewodniczy

dr hab. Marek Wójtowicz

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X