Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz18:4519:15Filozofia muzyki w ujęciu Gunnara Hindrichsadr Edyta Orman 18:45 - 19:15 GG-207 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Sztuki i Estetyki

abstrakt

Gunnar Hindrichs (1971) studiował między innymi filozofię i muzykologię na uniwersytetach niemieckich, a obecnie jako profesor wykłada historię filozofii na Uniwersytecie Bazylejskim w Szwajcarii. Szerokie spektrum kompetencji filozoficznych pozwoliło mu na opublikowanie tak zróżnicowanych problemowo prac badawczych jak na przykład: „Das Absolute und das Subjekt. Untersuchungen zum Verhaltnis von Metaphysik und Nachmetaphysik” (2008), „Philosophie der Revolution” (2017) czy „Autonomie des Klangs. Philosophie der Musik” (Berlin: Suhrkamp, 2014).

W „Przedmowie” do ostatniej z wymienionych książek Hindrichs przedstawia założenia swej filozofii muzyki, która bada autonomię brzmienia, rozumiejąc je z jego własnego uregulowania (nie chodzi bowiem o reguły natury ani społeczeństwa), z czym z kolei wiąże się określenie brzmienia muzycznego w jego szczególnym bycie jako sztuki. Zaproponowana przez Hindrichsa ontologia muzyki jest ontologią muzyki z estetycznego (a nie teoretycznego czy praktycznego) rozumu – ontologią, dla której zasadniczym odniesieniem pozostaje muzyczne dzieło sztuki.\W miejsce definiowania wspomnianej idei, celem ustalenia tożsamości muzycznego dzieła sztuki, filozof proponuje wyjaśnienie jej za pomocą wzajemnie powiązanych pojęć materiału (Material), brzmienia (Klang), czasu (Zeit), przestrzeni (Raum), sensu (Sinn) oraz myśli (Gedanke). Te odnoszące się do muzyki i mające długą filozoficzno-muzyczną tradycję pojęcia składają się na Hindrichsowską ontologię muzyki.
Ze strony filozofów (np. Günter Figal) i muzyków (np. Claus-Steffen Mahnkopf) powyższa koncepcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem, co jednak nie oznacza, że w odniesieniu do niej brakuje uwag krytycznych. W tym kontekście celem jest szczegółowe omówienie koncepcji Hindrichsa na podstawie źródeł i literatury przedmiotu. Posłużą temu analiza i interpretacja z elementami opisu i oceny. Na szczególne potraktowanie zasługuje kwestia (dys)kontynuacji niemieckiej i europejskiej tradycji pojęciowej.

dzień i godzina

(Wtorek) 18:45 - 19:15

sala

GG-207 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Sztuki i EstetykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Krystyna Wilkoszewska (UJ)
Sekretarz Sekcji: dr Bogna J. Gladden-Obidzinska (UW)

obradom przewodniczy

dr hab. Wioletta Kazimierska-Jerzyk

Uniwersytet Łódzki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X