Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019śr11wrz18:4519:15Filozofia jako element edukacji w późnej dorosłości na przykładzie Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiekudr Jadwiga Tomczyk-Tołkacz (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze)18:45 - 19:15 C-321 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Dydaktyki Filozofii

abstrakt

Celem wystąpienia jest przedstawienie doświadczeń z kilkunastu lat prowadzenia zajęć z filozofii z osobami w wieku senioralnym w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Idea edukacji w późnej dorosłości wpisuje się w wizję edukacji całożyciowej, propagowanej przez teoretyków pedagogiki i realizowanej w różnych formach na całym świecie. Z danych GUS wynika, że na koniec 2018 r. ponad 9,5 miliona osób w Polsce miało 60 lat i więcej, co oznacza, iż prawie 25% stanowili ludzie, którzy w większości już nie pracowali, zatem dysponowali czasem wolnym, który mógłby zostać wypełniony z korzyścią dla nich samych, ale i społeczności, w której żyją.

W referacie przyjrzę się ujęciom późnej dorosłości i starości w literaturze gerontologicznej, psychologicznej i andragogice. Na ogół późną dorosłość lokuje się powyżej 60.-65. roku życia, ale „czasem granice późnej dorosłości są przesuwane, (…) zwłaszcza w sytuacji wydłużania się życia ludzkiego lub kariery zawodowej (…). Mówimy wówczas o «późnej dorosłości», lokując ją dopiero po ukończeniu 70.-75. roku życia” (Piotr K. Oleś). 

Pomysł uczenia się osób w późnej dorosłości wyszedł od Pierre’a Vellasa, profesora Uniwersytetu w Tuluzie, który w 1973 roku założył pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku. W Polsce pierwszy UTW powstał w Warszawie w 1975 roku, a o dynamicznym rozwoju tych placówek świadczy fakt, iż w 2018 roku było ich już 640! Karkonoski Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany uchwałą Senatu Kolegium Karkonoskiego jako integralna część Uczelni w 2000 roku, celem m.in. ustawicznego kształcenia seniorów, stymulowania rozwoju ich osobowości oraz podnoszenia sprawności intelektualnej. Służą temu wykłady i seminaria z różnych dziedzin wiedzy, w tym filozofii.

Od roku akademickiego 2001/2002 prowadzę regularne zajęcia ze słuchaczami KUTW. Pracując na uczelni, mogłam porównać chęć nauki, dyscyplinę, aktywność i zaangażowanie „studentów” UTW i „prawdziwych” studentów. Porównanie wypadało na korzyść seniorów, którzy przychodzą na zajęcia z własnego wyboru, z otwartym umysłem i rozbudzoną ciekawością nowych zagadnień czy postaci z historii filozofii. To bardzo trudne zadanie – sprostać oczekiwaniom ludzi, którzy mając za sobą lata nauki, studiów i doświadczeń, nie boją się wyrażania swojej opinii, gdy poziom zajęć jest niezgodny z ich oczekiwaniami. Każdego roku realizuję program skonstruowany specjalnie dla słuchaczy KUTW – w referacie pokażę, jak zmieniała się tematyka i forma zajęć, a także podzielę się refleksją nad potrzebą i znaczeniem edukacji filozoficznej w późnej dorosłości, bo „Starość jawi się jako czas pomyślny, w którym dopełnia się miara ludzkiego życia, ale także czas, w którym podejmuje się nowe zadania” (Jan Paweł II).

dzień i godzina

(środa) 18:45 - 19:15

sala

C-321 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Dydaktyki FilozofiiPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Jacek Wojtysiak (KUL)
Sekretarz Sekcji: dr Błażej Gębura (KUL)

obradom przewodniczy

dr hab. Paweł Gondek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X