Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz17:3018:00Filozofia jako antropologia człowieka przyszłościlic. Konrad Wyszkowski (Uniwersytet Warszawski)17:30 - 18:00 C-623 (Collegium Jana Pawła II) organizator: Sekcja Antropologii Filozoficznej

abstrakt

Antropologia dosłownie oznacza naukę o człowieku. Słowo człowiek można rozumieć na co najmniej dwa istotne sposoby. Pierwsze rozumienie można nazwać empirycznym i odnosi się ono do człowieka jako do gatunku, szczególnego typu zwierząt wyróżnionych bądź to na sposób biologiczny (wyprostowana postawa, skąpe owłosienie etc.), bądź to na sposób humanistyczny resp. społeczny resp. filozoficzny (istota mówiąca, myśląca (rozumna), religijna, społeczna (polityczna)). Kryteria wyróżnienia ludzi na ten drugi sposób odnoszą się (w swoim założeniu) do tych samych jednostek, do których odnoszą się kryteria biologiczne. Jednak warto zauważyć, że są byty, istniejące przynajmniej virtualiter, które spełniają (lub przynajmniej mogą spełniać) kryteria drugiego typu (filozoficznego etc.), a nie spełniają kryteriów typu pierwszego. Są to, chociażby, anioły i w ogóle duchy, a także hipotetyczne istoty pozaziemskie. Co więcej, wydaje się, że właśnie niektóre z tych bytów spełniają te kryteria w stopniu pełniejszym, niż człowiek w sensie biologicznym.

Po drugie, filozofii jest antropologią jako, pisząc nieco archaicznie, umiejętność oparta na ludzkich władzach poznawczych, ograniczona ich granicami oraz przedstawiająca makrokosmos na wzór ludzkiego mikrokosmosu. Po trzecie, w ludzkiej samowiedzy resp. samoświadomości panuje dwoistość, która jest bardziej immanentna, niż wyżej wymieniony. podział na dwa rodzaje definicji resp. określeń człowieka. Człowiek jest dla siebie raz biologicznym osobnikiem, raz filozoficznym duchem. Druga postać jego samowiedzy odpowiada, w najbardziej fundamentalnym (spośród wielu możliwych) znaczeniu, człowiekowi przyszłości, kierunkowi historycznej (a nie tylko biologicznej) ewolucji człowieka. Filozofia jako antropologia okazuje się nauką także o tym przyszłym etapie ludzkiego rozwoju i to także z jego perspektywy.

Referat swój zamierzam oprzeć na własnych rozważaniach, a także (chronologicznie): Kancie, Fichtem, Heglu, Trentowskim, Cieszkowskim, Gentilem et al.

dzień i godzina

(Piątek) 17:30 - 18:00

sala

C-623 (Collegium Jana Pawła II)

organizator

Sekcja Antropologii Filozoficznejprzewodniczący: ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
sekretarz: ks dr Milosz Hołda (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

obradom przewodniczy

dr hab. Paweł Kawalec

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X