Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

wt10wrz11:4512:15Fenomenologia jako analiza funkcjonalnadr Marek Pokropski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-208 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Filozofii Umysłu i Kognitywistyki

abstrakt

“W wystąpieniu będę argumentował za tezą, że fenomenologiczne analizy świadomości są w istocie analizami funkcjonalnymi. Taka interpretacja sprawia, że otwierają się nowe możliwości integracji fenomenologii z naukami kognitywnymi.
W wystąpieniu na początku omówię funkcjonalistyczną i reprezentacjonistyczną interpretację fenomenologii Husserla przedstawioną przez McIntyre’a (1986). Następnie pokażę, że możliwa jest inna funkcjonalistyczna interpretacja fenomenologii. Będę argumentował, że fenomenologiczna metoda analityczna stosuje podobną do analizy funkcjonalnej Cumminsa (1975) strategię eksplanacyjną, mianowicie dekompozycję zjawiska, które ma zostać wyjaśnione. Aby uzasadnić tę tezę przedstawię podstawowe założenia Cumminsa funkcjonalnej dekompozycji dyspozycji psychicznych, a następnie wykażę, że analogiczną strategię dekompozycji możemy znaleźć w Husserlowskich opisach świadomości (Husserl 1967, 2000). Fenomenologiczna dekompozycja świadomości ma dwie formy: statyczną i dynamiczną. Pierwsza, opisana w II tomie „Badań logicznych”, dokonuje podziału treści doświadczenia na różnego rodzaju części i całości. Druga, wprowadzona w „Ideach” oraz „Wykładach o czasie”, skupia się na zidentyfikowaniu świadomościowych funkcji konstytuujących przedmiot doświadczenia.

Literatura
Cummins, R. (1975) Functional Analysis. The Journal of Philosophy, 72(20).
Husserl, E. (1967) Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, księga I, przeł. D. Gierulanka, PWN Warszawa.
Husserl, E. (1989) Wykłady z fenomenologii wewnętrznej świadomości czasu, przeł. J. Sidorek, PWN Warszawa.
Husserl, E. (2000) Badania logiczne, tom II, część I, przeł. J. Sidorek, PWN Warszawa.
McIntyre, R. (1986) Husserl and the Representational Theory of Mind. Topoi, 5, pp. 101-113.”

dzień i godzina

(Wtorek) 11:45 - 12:15

sala

GG-208 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Filozofii Umysłu i KognitywistykiPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Urszula Żegleń (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Daniel Żuromski (UMK)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize
Contrast
X