Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019wt10wrz11:4512:15Ewolucja metafory jaskini Platona na tle jego dialogówmgr Jarosław Marek Spychała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)11:45 - 12:15 CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

abstrakt

Celem wystąpienia jest próba odpowiedzi na pytanie, czy Platon przystępując do swojej literackiej działalności, tj. do pisania dialogów, posiadał gotową już koncepcję metafory jaskini, która posłużyła mu jednocześnie jak wzór (rodzaj osi narracyjnej) do konstruowania dialogów i zawartych w nich pozostałych metafor, czy też było odwrotnie, tj. czy metafora jaskini jest wynikiem ewolucji poglądów Platona i powstawała jako koncepcja niejako z dialogu na dialog, krystalizując się ostatecznie w pełnej formie dopiero w dialogu „Państwo”.

Problem pochodzenia metafory jaskini Platona podjął jako pierwszy John H. Wright w swoim krótkim, lecz inspirującym artykule pt. „The Origin of Plato’s Cave” (1906). Mimo przyczynku Wrighta dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku zagadnienie to doczekało się osobnej monografii pt. „Il paragone della caverna”, autorstwa Konrada Gaisera (1985), która jak dotychczas jest najobszerniejszym studium poświęconym tej problematyce. Sam Gaiser wyjaśnia, iż jego monografia zawdzięcza dużo badaniom Walthera Kranza (1955) i Hansa Blumenberga (1957), którzy to badacze również odnosili się częściowo do metafory jaskini Platona na marginesie swoich badań nad rolą metafory w filozofii, w tym metafory światła. Jakiś czas później, inny przedstawiciel tej samej szkoły, Thomas A. Szlezák także podjął się próby syntetycznego przedstawienia problematyki jaskini.

Najnowszego podsumowania dotychczasowych badań nad jaskinią platońską dokonał Jacques Brunschwig podczas swego wystąpienia na XXVI konferencji Israël Society for the Promotion of Classical Studies à Jerusalem (1997) – pod wpływem dyskusji naukowej francuski badacz rozwijał i modyfikował swoje poglądy i przedstawiał w późniejszych publikacjach.

Podczas swojego wystąpienia dokonam zarówno krótkiego przeglądu badań nad ewolucją metafory jaskini, jak i próby uzupełnienia dotychczasowych analiz o nowe wątki, pominięte w dotychczasowych badaniach nad tą problematyką.

 

dzień i godzina

(Wtorek) 11:45 - 12:15

sala

CTW-220 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Starożytnej i ŚredniowiecznejPrzewodniczący Sekcji: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski (PAN)
Sekretarz Sekcji: dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. PAN

obradom przewodniczy

dr hab. Monika Komsta

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X