Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz10:3011:00Ewolucja ludzkich zdolności komunikacyjnych. Jakich rodzajów wyjaśnień potrzebujemy?mgr Mateusz Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)10:30 - 11:00 CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Semiotyki i Filozofii Języka

abstrakt

Koncepcje wyjaśniające ewolucję ludzkich zdolności komunikacyjnych często bazują na intencjonalno-inferencyjnym modelu komunikacji stworzonym przez H.P. Grice’a (Tomasello 2008, 2014, Origgi i Sperber 2000, Fitch 2010, Hurford 2003, 2014). Model ten stawia jednak wysokie wymagania zdolnościom poznawczym uczestników sytuacji komunikacyjnych, co prowadzi do problemu obciążenia poznawczego (Green 2019, Thompson 2014, Moore 2016). Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest skonstruowanie alternatywnych, nie-Grice’owskich modeli, w których za podstawę rozwoju ludzkich zdolności komunikacyjnych uznaje się nie-intencjonalne i nie-inferencyjne formy komunikacji. W swoim wystąpieniu przedstawię Mitchella Greena (2019) model znaczenia organicznego, oraz Dorit Bar-On (2013, 2017) model komunikacji ekspresywnej jako dwa przykłady koncepcji nie-Grice’owskich. Postaram się także wykazać, że modele te nie są użyteczne w wyjaśnianiu ewolucji ludzkich zdolności komunikacyjnych ponieważ: i) koncentrują się na funkcji adaptacyjnej zachowań komunikacyjnych, a nie na mechanizmach leżących u podstaw tych zdolności; ii) nie wyjaśniają przejścia od komunikacji diadycznej do triadycznej; iii) pojęcie znaczenia organicznego wprowadzone przez Greena jest szczególnym przypadkiem znaczenia naturalnego i nie powinno być traktowane jako forma pośrednia pomiędzy znaczeniem naturalnym i non-naturalnym. Będę również argumentował, iż wbrew zarzutom (Bar-On 2013) na gruncie modeli Grice’owskich możliwe jest opisanie “”minimalnie Grice’owskich”” form komunikacji, które mogą stanowić formę pośrednią między systemami sygnalizacyjnymi innych zwierząt a ostensywno-inferencyjnymi formami komunikacyjnymi, jakie obserwujemy u ludzi.

Praca badawcza finansowana ze źródeł Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu 2015/19/B/HS1/03306.

dzień i godzina

(Czwartek) 10:30 - 11:00

sala

CTW-216 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Semiotyki i Filozofii JęzykaPrzewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. Joanna Odrowąż-Sypniewska (UW)
Sekretarz Sekcji: mgr Natalia Karczewska (UW)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X