Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:4512:15Etyka sztucznej inteligencjidr Sebastian Szymanski (Uniwersytet Warszawski)11:45 - 12:15 GG-245 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Szczegółowej i Stosowanej

abstrakt

Upowszechnienie systemów sztucznej inteligencji można traktować jak wielki eksperyment społeczny, którego skutków nie jesteśmy pewni, choć możemy być pewni, że będzie on miał poważne konsekwencje etyczne. Celem referatu będzie zaprezentowanie głównych obszarów etyki sztucznej inteligencji jako działu etyki stosowanej.

Etykę sztucznej inteligencji można podzielić na dwa działy: etykę dla sztucznej inteligencji oraz etykę w sztucznej inteligencji. Pierwszy dział obejmuje kwestie etyczne dotyczące relacji między ludźmi, którzy tworzą, wykorzystują i użytkują sztuczną inteligencję. Drugi – zagadnienia etyczne odnoszące się do relacji między systemami sztucznej inteligencji i ludźmi, czyli przede wszystkim implementację reguł etycznych w systemach działających w świecie fizycznym.

Etyka dla sztucznej inteligencji obejmuje prawa podstawowe, wartości i zasady. Uznawane w świecie demokratycznym prawa podstawowe wyrażają wartości, których ochronę uznajemy za szczególnie ważną i zapewniają podstawę do formułowania zasad etycznych. Wartości służą natomiast jako wskazówki przy konkretyzacji i realizacji zasad. Omówię wpływ rozwoju i upowszechnienia sztucznej inteligencji na prawa podstawowe i wartości.

Część systemów sztucznej inteligencji wchodzi w interakcje z ludźmi w świecie fizycznym. Tego rodzaju interakcje rodzą wiele problemów etycznych, związanych z wyrządzeniem szkody ludziom. Prowadzi to do konieczności implementacji w takich systemach sztucznej inteligencji wartości i zasad etycznych, co pozwoli zapewnić przewidywalność ich zachowań oraz ochronę praw ludzi, wchodzących z nimi w interakcje. Te dwie opcje omówię ona przykładzie programu The Moral Machine realizowanego przez Massachussetts Institute of Technology oraz prób zastosowania teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa w uczeniu maszynowym i samochodach autonomicznych. Przedstawię również dotychczasowe praktyczne implementacje zasad etycznych w maszynach wyposażonych w sztuczną inteligencję na przykładzie robota Nao.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:45 - 12:15

sala

GG-245 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki Szczegółowej i StosowanejPrzewodnicząca: dr hab. Natasza Szutta (Uniwersytet Gdański)
Sekretarz: mgr Krystyna Bembennek (Uniwersytet Gdański)

obradom przewodniczy

dr hab. Natasza Szutta, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X