Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019czw12wrz11:0011:30Etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epokidr Sebastian Gałecki (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)11:00 - 11:30 GG-246 (Gmach Główny KUL) organizator: Sekcja Etyki Ogólnej

abstrakt

W swojej słynnej „After virtue” Alasdair MacIntyre opisał „niepokojącą sugestię”: obraz współczesnej filozofii moralności jako pozbawionej wspólnego rdzenia, trawionej wzajemną nieprzekładalnością terminów, metod i argumentów. Trzy lata później Joseph Ratzinger w jednym ze swoich wykładów postawił uzupełniającą tezę, iż współczesną filozofię moralności można sprowadzić do trzech kluczowych nurtów: obiektywizmu ufundowanego na teorii prawa naturalnego, komunitaryzmu odwołującego się do cnót oraz subiektywizmu powołującego się na prymat sumienia. Dziś, po trzydziestu latach, jeszcze wyraźniej widzimy głęboki podział pomiędzy konkurującymi rozstrzygnięciami takich dylematów, jak aborcja, kara śmierci, konflikty zbrojne czy związki homoseksualne.

Zwolennicy odmiennych teorii etycznych posługują się różnymi argumentami, co prowadzi ich nie tylko do różnych wniosków, ale – co najgorsze – do stanowisk wzajemnie niewspółmiernych i nieprzekładalnych. Rodzi się zatem pytanie, czy możliwe jest ponowne – na wzór etyki Arystotelesa i Tomasza z Akwinu – pogodzenie ze sobą obiektywizmu prawa naturalnego z subiektywizmem sumienia oraz społecznym wymiarem moralności? Moim zdaniem: tak. Jak tego dokonać? We współczesnym, ponowoczesnym i postchrześcijańskim świecie nie znajdziemy jednej koncepcji prawa naturalnego, cnót czy sumienia – musimy się zatem uciec do przyjęcia określonych teorii jako dominujących i merytorycznie wyższych od pozostałych. Uznając prymat myślicieli anglosaskich w obszarze etyki, wybrałem tzw. nową teorię prawa naturalnego Johna Finnisa, etykę Johna Henry’ego Newmana jako najbardziej kompletną teorię sumienia oraz odnowioną etykę cnót Alasdaira MacIntyre’a, jako najbardziej dojrzałe i perspektywiczne koncepcje chrześcijańskiej etyki subiektywistycznej, obiektywistycznej i komunitarystycznej, wprost skierowane do ludzi żyjących w kulturze postchrześcijańskiej. Próbując pogodzić ze sobą te trzy perspektywy – szczególnie w obszarze antropologii, epistemologii i etyki – chciałbym zaproponować ich syntezę, która będzie mogła nie tylko przekroczyć „niepokojącą sugestię”, ale także stać się istotną stroną we współczesnych debatach etycznych. Stroną, którą adekwatnie będzie można określać jako etyka chrześcijańska dla postchrześcijańskiej epoki.

dzień i godzina

(Czwartek) 11:00 - 11:30

sala

GG-246 (Gmach Główny KUL)

organizator

Sekcja Etyki OgólnejPrzewodnicząca Sekcji s. prof. Barbara Chyrowicz (KUL)
Sekretarz Sekcji dr Wojciech Lewandowski (KUL)

obradom przewodniczy

dr Wojciech Lewandowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X