Polski Zjazd Filozoficzny

wrzesień, 2019

2019pt13wrz11:4512:15Ericha Fromma koncepcja człowiekadr Tadeusz Sznajderski (Uniwersytet Gdański)11:45 - 12:15 CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy) organizator: Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej

abstrakt

Erich Fromm był przedstawicielem Szkoły Frankfurckiej, której eminentnymi uczestnikami byli Max Horkheimer, Teodor Adorno, Juergen Habermas, Herbert Marcuse i in. M. Horkheimer przejąwszy w latach 30-tych XX w. kierowanie szkołą, wprowadził w niej zespołowe, multidyscyplinarne badania filozoficzno-socjologiczno-ekonomiczno-historyczne. Na takim tle metodologicznym E. Fromm rozwijał swą koncepcję człowieka, mocno wspierając ją na fundamencie psychologii Freuda i socjologii Marksa. Antropologia Fromma ewoluowała i coraz bardziej oddalała się od tez marksistowskich, a zbliżała do poszukiwania poprzez psychologię religii – do Boga. Jest charakterystyczne, że inni przedstawiciele tej szkoły, przeszli podobną ewolucję: M. Horkheimer, J. Habermas. Główne elementy obrazu człowieka nakreślone przez Fromma, które zostaną szerzej przedstawione w referacie to: problem tożsamości, zakorzenienie, relacje społeczne z innymi, potrzeba transcendencji rozumiana jako układu orientacji i oddania.

dzień i godzina

(Piątek) 11:45 - 12:15

sala

CTW-204 (Centrum Transferu Wiedzy)

organizator

Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej i WspółczesnejKierownik Sekcji: prof. dr hab. Adam Grzeliński (UMK)
Sekretarz Sekcji: dr Anna Markwart (UMK)

obradom przewodniczy

prof. dr hab. Marek Maciejczak

Politechnika Warszawska

obrady sekcji w sesjach równoległych

sesja równoległa A

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Font Resize
Contrast
X